۱:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

سرآشپز نتانیاهو

پشت گرمی

۱۲:۴۷ ق.ظ 

پشت‌گرمی

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

سگ شیرده

۹:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

سلطان ماشین

۳:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

چهره هفته: ظریف