۱:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۰۵

مروري بر بهترين اٍثار جشنواره هلوکاست

کارتون و کاریکاتورهای لرزه افکن

سایت هنر مقاومت مجموعه آثار راه یافته به دومین نمایشگاه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور هولوکاست را که مشتمل بر 150 اثر است را برای اولین بار به نمایش گذاشت.بیشترین تعداد شرکت کننده به ترتیب ایران با ۱۰۶ نفر، اندونزی با ۲۸ نفر، برزیل با ۲۳ نفر، ترکیه با ۱۷ نفر، فرانسه با ۱۶ نفر و چین با ۱۳ نفر هستند.
منتخبی از آثار این نمایشگاه در ادامه می‌آید:

۳:۲۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۰۳

ساندیس چشمم رو کور کرده بود!

شش سال بعد از روز ننگین 9دی 88 یکی از حاضران در راهپیمایی حکومتی آن روز حاضر شده است تا با پای خودش بیاید بنشیند جلوی ما و اعتراف کند.
- نام؟
+ اگر اجازه بدید اسمم رو نگم. درسته که پشیمون هستم اما بالاخره آبرو دارم.
- اشکال نداره... توضیح بده که شغلت چیه؟
+ راهپیمایی پر کن هستم...

۴:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۰۲

شعر طنز

چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت

سوال از شیخ محمود شبستری در ریشه و چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت

۳:۵۴ ب.ظ 

بابا زنگ زد…

یکی از چند صد آقازاده‌ای که در انگلستان مشغول تحصیل هستند خاطرات خود از روزهای فتنه را در اختیار ما قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

۱۲:۵۴ ب.ظ 

اگر شاه تا امروز بود چه میشد؟

ما درصدد هستیم تا به بیان مفاید(جمع مکثر فایده) تداوم سلطنت اعلیحضرت همایونی در این مملکت داشته باشیم تا شاید مردم ایران به خود آمده و کشورشان را نجات دهند.