۴:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۰۸

اعداد مهربانی!

هنری دوبینز تعداد کشتار سرخ‌پوستان آمریکایی را ۱۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کند، ولی بدون شک اغراق کرده است، زیرا دولت آمریکا، آن را یک میلیون نفر اعلام کرده است. همچنین هنری دوبینز در بررسی‌هایش به این نتیجه رسید که اروپایی‌ها برای نسل‌کشی سرخ‌پوستان ۹۷ نوع بیماری مرگبار در بین آنها شیوع دادند که عبارتند از ۴۱ نوع آبله، چهار نوع طاعون، هفده نوع سرخچه، ۱۰ نوع آنفلونزا و ۲۵ نوع سل و دیفتری و کولیرا.

۴:۲۰ ب.ظ 

رقابت شانه به شانه پرزیدنتها برای جنایت

دومینوی ویرانی!

در آمریکا همه چیز روی حسابو کتاب است؛ چه خوب و چه بد. یعنی جنایتهایشان هم همینطور یلخی و الابختکی نیست. یک چیز مقدمه دار و موخره دار است و در طول سالیان سال توسط کلی آدم پای کار مراحلش اجرا شده تا شده اینی که الان میبینید. در ادامه به چند تا از این آدمهای پای کار که شخص شخیص پرزیدنتهای ایالات متحده باشند پرداخته ایم:

۱۲:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۰۷

دستکش نبوده، دسر بوده!

سخنگوی وزارت بهداشت: انتشار عکس دستکش در غذای یکی از بیماران جعلی است!
این یعنی اینکه احتمالا:
- دستکش نبوده، بلکه دستمال کاغذی، جوراب، ماسک، پیشبند یا... بوده.
- غذا نبوده، بلکه دسر، پیش غذا، عصرانه، میان وعده یا... بوده.
- بیمار نبوده، بلکه همراه بیمار، سوپروایزر یا... بوده.
-عکس نبوده، بلکه فیلم، گیف، پیام صوتی، نقاشی، موشن گرافیک یا... بوده!

۱۲:۰۳ ب.ظ 

مشاوره ازدواج: این قسمت سن ازدواج/

همه چیز اول صبحش خوب است!

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای یک ازدواج موفق تشخیص به موقع زمان و سن ازدواج است. تشخیص زمان به موقع برای انجام هر کاری، سهم قابل توجهی در شکست یا عدم شکست آن کار را دارد. به عنوان مثال همین کودتای نافرجام ترکیه - که برای مدتی کوتاه نقل محافل درون تاکسی و گروه‌های تلگرامی بود- مهم‌ترین عامل شکست، زمان کودتا عنوان شد.

۱۱:۱۸ ق.ظ 

پرسشنامه استخدام در یک اداره دولتی

رابطه ی شما با میوه ها چگونه است!؟

پرسش‌نامه‌ی استخدامی اداره‌ی دولتی بووق‌.
۱. چه رابطه‌ای با میوه‌ها دارید؟
الف) از آن‌ها متنفرم.
ب) می‌توانم تحملشان کنم.
ج) معمولا صورتم را محکم به آن‌ها می‌کوبم!
د) لنگه کفش را ترجیح می‌دم.