۴:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۲-۲۲

بانکداری بدون ربا

رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است.

۲:۱۳ ب.ظ 

یک مثنوی طولانی و خواندنی

چت بهشتی

به جای دوتّا دس دوتا بال داره
ادا فرشته هارو در میاره

توی بهشت هرجا صفه یا ایسته
توی صف فرشته ها وامیسته!

۵:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۲-۱۹

فرهنگنامه واژگان انتخابات 1388

کمیته صیانت از آرا، ساندویچ و امت خداجوی!

انتخابات: جمع انتخاب، به معنای برگزیدن. محقق میشود به گزینش آنکه ما دوستش داریم. پیش از انقلاب نام این کاندیدای دوست داشتنی از قبل در صندوق رای گذاشته و لاجرم هماو از صندوق بیرون میآمده. پس از انقلاب این شیوه منسوخ گردید، تا سال 1388 که گروهی پا را فراتر از این گذاشتند و قصد داشتند کاندید خود را به زور از صندوقی که در آن نبود، بیرون بیاورند.

۴:۴۲ ب.ظ 

تاثیر شمارش آراء بر نظریه پان بالاشهریسم و نقد نظریات مخالف

فقط ما آدمیم…

درباره اصالت حقوق بالاشهر نشینان در خیلی از علوم بحث شده است. در علم روانشناسیِ شخصیت، ثابت شده که بالاشهرنشینی نه تنها در شخصیت آدم که در آرای انتخابات هم تأثیر میگذارد. همچنین در علم فلسفه غرب و چرب، پرفسور دهسانت ازکانت در کتاب «بالاشهر مینشینم پس هستم» به صورت کنایی تصریح کرده که آره و اینا.