۱۰:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۵

اندر مضرات مطالعه و افزایش طول عمر

عمر زیاد نخواستیم!

گیرم که دوسال هم بیشتر زنده ماندیم و به جای ۷۵ سالگی، در ۷۷ سالگی مردیم. چیزی عوض می شود؟!

۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

برگی از خاطرات آقای هاشمی

گفتم به مهدی کارمحدودی واگذار شودکه مزاحم درس او نباشد.

۹:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۸

گزارشی از چند فتوای جالب

الرساله للمساعده الخَلق!

اگر خانه ی تان کوچک است، اگر طرفدار منچستر یونایتد هستید، اگر در بچگی عاشق کارتون میکی مُوس بودید و دلتان برایش تنگ شده است، هیچ نگران نباشید.
وهابیت برای شما برنامه ی ویژه ای دارد.

۴:۳۸ ق.ظ 

به نام یگانه ساقی مواد عشق که هرچه می کشیم ازوست!

موزوع انشا: نظم

ما باید در مدرسه هم منظم باشیم مثلا باید مقشهایمان را منظم و مرتب بنویسیم. یک روز علی همتی (بغل دستیمان) مقش هایش را بدخط نوشته بود و معلم دعواش کرد و از آن روز خواهرش مریم مقشهایش را می نویسد. من هرچه به بابایم می گویم که او هم مثل مریم خوب بنویسد حرف گوش نمی کند.

۵:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۷

ورژن جدید نمایشنامه هملت

آقازاده ی دانمارکی!

تو که غریبه نیستی داداش ولی از تو چه پنهون همین دیشب آقای خدابیامرزم اومد تو خوابم و بعد اینکه چنتا ترکه داد بشکونم گفت: پسرم! بدان و آگاه باش که در زندگی، شده ضامن نارنجک بشو ولی هیچوقت ضامن وام بانکی نشو.