۱۱:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۵

آقا داماد چی کاره ان؟ مدیر فاسد دولتی!

روایت یک جلسه ی خواستگاری

در دختر از پسر پرسید: آقا داماد چی‌کاره ان؟ پدر آقا داماد کلید آپارتمان را نشان داد و اشاره کرد: طبقه دومش برا پسرمه. آن زمان‌ها آپارتمان نبود و خانواده پسر دروغ می‌گفتند. پدر دختر که گویا اهل فضل بود گفت: نگفتم که آپارتمان دارد یا نه عرض کردم چه کاره ان؟ مادر پسر هم چشمکی به دختر زد و گفت پسرم از مدیران دولتی شهر هستند. پدر دختر مدام سوال می‌پرسید و خانواده ی پسر هم جواب می دادند.

۱۰:۵۹ ق.ظ 

اندر مضرات مطالعه و افزایش طول عمر

عمر زیاد نخواستیم!

گیرم که دوسال هم بیشتر زنده ماندیم و به جای ۷۵ سالگی، در ۷۷ سالگی مردیم. چیزی عوض می شود؟!

۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

برگی از خاطرات آقای هاشمی

گفتم به مهدی کارمحدودی واگذار شودکه مزاحم درس او نباشد.

۹:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۸

گزارشی از چند فتوای جالب

الرساله للمساعده الخَلق!

اگر خانه ی تان کوچک است، اگر طرفدار منچستر یونایتد هستید، اگر در بچگی عاشق کارتون میکی مُوس بودید و دلتان برایش تنگ شده است، هیچ نگران نباشید.
وهابیت برای شما برنامه ی ویژه ای دارد.

۴:۳۸ ق.ظ 

به نام یگانه ساقی مواد عشق که هرچه می کشیم ازوست!

موزوع انشا: نظم

ما باید در مدرسه هم منظم باشیم مثلا باید مقشهایمان را منظم و مرتب بنویسیم. یک روز علی همتی (بغل دستیمان) مقش هایش را بدخط نوشته بود و معلم دعواش کرد و از آن روز خواهرش مریم مقشهایش را می نویسد. من هرچه به بابایم می گویم که او هم مثل مریم خوب بنویسد حرف گوش نمی کند.