۳:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۳

پرنسس والت دیزنی، من، شاخه گل و بستنی قیفی!

اُتول سفید

اصلا رسمش این نبود. داشتم با خودم فکر می‌کردم که اگر خم شد و در سمت عقب را باز کرد، معلوم می‌شود پسر خوبی است. هر چند که باز هم سوار نمی‌شدم. توی همین فکرها بودم که سرعتش کمتر و کمتر شد و رسید پیش پای من. سرعت او کمتر می‌شد و سرعت تپش‌های قلب من بیشتر.

۱۲:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۰

آیا المپیک از مهریه عبور میکند؟؟؟؟

بدهکارها به پارالمپیک نمی روند!

الکی الکی جنگ و دعوا راه می ندازن تا ورزشکار هامون پارالمپیکی بشن همش نقشه خودشونه!

۵:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۷

ورژن جدید نمایشنامه هملت

آقازاده ی دانمارکی!

تو که غریبه نیستی داداش ولی از تو چه پنهون همین دیشب آقای خدابیامرزم اومد تو خوابم و بعد اینکه چنتا ترکه داد بشکونم گفت: پسرم! بدان و آگاه باش که در زندگی، شده ضامن نارنجک بشو ولی هیچوقت ضامن وام بانکی نشو.

۲:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۴

ویژگی های یک کارمند نمونه

کار هر مراجعه کننده را سریع انجام ندهید. به او بگویید چون از او خوشتان آمده، برود و فردا بیاید. یا بگویید دلتان برایش تنگ می شود برای همین تا یک هفته هی بیاید و برود.

۲:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۱

داد ابو علی سینا هم درآمد!

اینقدر عکس نیمرخ هم از من منتشر نکنید، وقت جراحی بینی ام را نداشتم، مرسی عه..