۹:۳۴ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۶

بخوانید تا گول رسانه ها را نخورید

FATF چیست؟

در یک بعد از ظهر بارانی ، در سال 1989، هفت کشور صنعتی و مظلوم عالم ( آمریکا، بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن) معروف به گروه هفت ( G7 ) در پاریس، دور میزی نشسته بودند. باران حسابی آن ها را شسته بود تا جایی که پول هایشان هم خیس شده بود. آن ها که از شسته شدن پول ها به شدت ناراحت و نگران شده بودند در پایان آن نشست بیانیه ای صادر کردند.

۴:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۵

ثبت تجربیات «اِکابر جاجا» بر روی الواح گلی

همدم همیشگی

در یکی از روزهای عصر آتش، شخصی با نام «اِکابَر جاجا» (گفته شده از اجداد اکبر جوجه بوده است) حین تهیه کباب، تجربیاتش را برای مطالعه آیندگان روی لوحی گلی به ثبت می رسانید که مگسانی را بر روی گوشت خام دید.

۱۱:۴۵ ق.ظ 

آقا داماد چی کاره ان؟ مدیر فاسد دولتی!

روایت یک جلسه ی خواستگاری

در دختر از پسر پرسید: آقا داماد چی‌کاره ان؟ پدر آقا داماد کلید آپارتمان را نشان داد و اشاره کرد: طبقه دومش برا پسرمه. آن زمان‌ها آپارتمان نبود و خانواده پسر دروغ می‌گفتند. پدر دختر که گویا اهل فضل بود گفت: نگفتم که آپارتمان دارد یا نه عرض کردم چه کاره ان؟ مادر پسر هم چشمکی به دختر زد و گفت پسرم از مدیران دولتی شهر هستند. پدر دختر مدام سوال می‌پرسید و خانواده ی پسر هم جواب می دادند.

۱۰:۵۹ ق.ظ 

اندر مضرات مطالعه و افزایش طول عمر

عمر زیاد نخواستیم!

گیرم که دوسال هم بیشتر زنده ماندیم و به جای ۷۵ سالگی، در ۷۷ سالگی مردیم. چیزی عوض می شود؟!

۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۴

برگی از خاطرات آقای هاشمی

گفتم به مهدی کارمحدودی واگذار شودکه مزاحم درس او نباشد.