اندر احوالات شیخنا فی الانتخابات

رساندن یا نرسیدن، مسئله این است

شیخ گفت: «از طُرُق استخراج احساس است.» یکی از میان مریدان بپرسید: «ای شیخ! این دیگر چه صیغه‌ایست؟»
شیخ برآشفت که: «خموش نادان! صیغه یعنی چه؟! ما اهل این جور داستان‌ها نیستیم. دارم زور می‌زنم تا بنگرم برای ورود به عرصه انتخابات احساس تکلیفم می‌آید یا نه.»

احساس تکلیف

آنکه دو دل بود و کمی شک داشت او هم
کرده ‌است با پرتاب تاس احساس تکلیف

تایر زاپاس

چون که بد آمد استخاره چند باری
این‌بار کاندیدا شدم با تاس تکلیف

فکر و خیالاتی از ثبت‌نام انتخاباتی

ایستگاه چهارده، اتوبوس چند؟

کلی جلوی دوربین‌ها، ادا و اطوار درآورده‌اید و کلی پول خرج تیم رسانه‌ای کرده‌اید. یک تیم از هالیوود استخدام کرده‌اید تا از شما یک بتمن بسازد. به این و آن تکه انداخته‌اید و حتی از تاکسی اینترنتی استفاده کرده‌اید تا بروید و به مردم خدمت کنید، چون خدمت در خون شما جریان دارد.
عنوان