عراقچی

۷:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

گفتگوی سخت

به زودی آمار خودکشی توی ایران می‌ره بالا، همه هم به خاطر خسته شدن مردم از تبلیغات عالیس و سس دلپذیر و بیسکوئیت گرجی.

۹:۳۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

آگهی ها

اوضاع اقتصادی جامعه آن‌قدر خراب است که هیچ پولی در دست و جیب مردم نیست
جمعی از جیب‌بُرهای مترو

۳:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

کلاسهای به تو چه شریف

۱۲:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

ادویات ایران 6

تبلیغات اَدَوی

به کسی که دوستش دارید شعری در وصف او هدیه بدهید. متفاوت‌ترین دوستت دارم‌ها را به محبوبتان بگویید.
نوشتن شعر به سفارش شما، برای محبوبتان توسط شاعران خوشنام و مطرح کشوری.

۷:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

شعر طنز

آخرین فرصت

باید این یک ماه آخر هر چه داری رو کنی
گند هایی را که تا حالا زدی جارو کنی

باید از این فرصت کم بهره ها برد ای رفیق
رای مردم را به صد ترفند و فن پارو کنی