۸:۴۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

شیژوری؟!

۹:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۳

ديالوگ پيشنهادي براي پلان موردنظر از سريال گاندو

گاندو بی گاندو

حسام: فداي نمكتون بشم! منظورم اينه كه خط قرمز ما كجاست؟
رييس: تو به خط قرمزها چيكار داري بچه جون؟
حسام: درسته! آخه ما داریم می‏رسیم به آدم‌های بسیار نزدیک به بقالي محل شما...
رييس: نزديك به چي؟!! حسام! سعي كن گرفتار تكرار نشي! آينده خودت رو دستخوش نابودي و هلاكت قرارنده!
حسام: خودش كه نه بابا. نوه عمه‏‌ي مادرزنِ پسر كوچيكش با اين دختري كه توي پرونده جيرجيرك هست، تو يه كلاس درس مي خونن. اتفاقاً خودش سلام رسوند گفت سرشير تازه آورده با عسل بدون موم!