جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۶

چمچاره

حرف راست رو از بچه نشنو… سواد رسانه‌ای بیاموز

شما اول باید بگردی ببینی کی قضیه رو لو داده و ازش شکایت کنی؛ بعد شایعه رو تکذیب کنی و اصل ماجرا رو اونجوری که خودت می‌خوای تعریف کنی. دقت کن که اصل داستان رو نباید تکذیب کنی ها، فقط جزئیاتش رو تکذیب کن
عنوان