روز سیزده آبان

طنز روز | روزی که تربیت شدم

متاسفانه برخی، در گوش دانشجویان فرو کرده بودند که سفارت آمریکا، پر از اسناد جاسوسی است. این در حالیست که آمریکا اصلا به این کاغذ بازی‌ها و فرستادن جاسوس، نیاز نداشت...

نتیجه اجرای قانون کاپیتلاسیون در یک دادگاه زمان شاه

کی جرئت کرده به این سگ بگه چخه؟!

متهم: آخه چه دفاعی بکنم… یه سگ پام رو گاز گرفته بوده، گفتم چخه و پام رو کشیدم بیرون… چی کار باید میکردم؟
قاضی: چرا به صاحب سگ که در آن مکان حاضر بوده اطلاع ندادید که سگش پای شما رو گاز گرفته؟

پاسخ کوبنده

قلم ما، اسلحه ما
عنوان