انشا

صدا و سیما چه شکلی است؟

البته برادرمان می‌گوید صدا و سیمای شهرها با هم فرق دارد و هر شهری برای خودش یک صدا و سیما دارد مثلا صدا و سیمای کیش با قم فرق دارد.

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۳

تحلیل هنر

سین مثل سلبریتی پلاستیکی

سبک کوبیسیم! طبیعیت بی جان! فنجان شکسته رنگ و رو رفته کنار پرتقال گندیده فقط می تونه اونجای طبیعت شمال باشه که زباله ها تپه باستانی سیلک شمال رو ساختن!

نگاهی به سریال طنز  میانبر

گریز از مرکز

دور شدن از فضای زندگی سنتی و غالب مردم که به دور از چنین زندگیِ بی دغدغه است، موجب رسیدن به همین سریالِ وقت پر کن و بدون بار هنری  از جمله نقدهای وارد بر این سریال است.