زندگینامه روح برجام/قسمت دوم

صرافی صفدر و دختران

گویا این سه نفر هر کدام مبالغ گفته شده را بعنوان رشوه گرفته بودند تا در مسیر انعقاد قرارداد رویتر کارچاق کنی کنند و حالا بعد از انعقاد قرارداد در یک صرافی جمع شده اند تا پولها را تبدیل کنند.

سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نوظهور

صفدرسیم

صفدریسم (safdarism) نخستین بار خیلی وقت پیش ظهور کرد (شما هنوز نبودی) ولی گفته شده که عدم وجود اینترنت و تلگرام مانع آشنایی مردم با آن شده بود

شعر طنز

اعترافات یک نجومی بگیر

"سالها پیروی مکتب رندان کردم"
همه را از عمل خویش پشیمان کردم

عهد کردم که ببوسم دهن منتقدان
"میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم"

آنچه انتظار میرفت سیاستمداران برای دانشجویان بگویند!

توییت های دیده نشده ی روز دانشجو!

محمد خاتمی: دانشجوی خوب دانشجویی است که آدم باشد و کاری نکند استاد هی تَکرار کند!
استاد خوب هم استادی است که به جای تَکرار، دانشجو را از کلاس بیرون کند.

دختر صفدرحسینی : امتحان گرفتن و مشروط کردن دانشجو بدعت نامبارکی است هر دانشجو باید خودش سهم خود را از سفره علم بردارد!
عنوان