نقد طنز بر آثار سینمایی فاخر

سیگارت را من روشن می‌کنم

کاظم یا همان آتابای پسر مش­ اسماعیل بافوری، بعد از مدتی که در سرزمین فسق و فجور تایلند مشغول عشق و حال بوده است، حالا به وطن بازگشته و هنوز از گرد راه نرسیده است که چند مرتبه خواهر زاده ­اش آیدین را با لفظ "پدسگ" مورد عنایت قرار می­دهد.

نقد طنز بر آثار سینمایی فاخر

صدا دارد، تصویر نه!

همه چیز حال و هوای صبح شنبه را دارد، دخترک کارتن خوابی به نام گلبهار عاشق مرد بچه فروشی به نام مجتبی است. در مقابل مجتبی هم خیلی گلبهار را دوست دارد و هر بار که کفگیرشان ته دیگ می‌خورد، دخترک را از تملک خود خارج و به شخص دیگری اجاره می‌دهد!