گزارش کاریکاتور

یک قاشق و دیگر هیچ!

اگر این فرار توسط فلسطینیان و از یکی از امنیتی ترین زندان های اسرائیل به وسیله ی سلاح سرد و ساده مثل قاشق باشد میتواند همه ی کاریکاتوریست ها را به خط کند تا اثری ماندگار خلق کنند. در ادامه گلچینی از این آثار را میبینیم: