بغای رقصیدن!!

گزارش خبری

جمعه های مکتب

از مقابل کاخ الیزه‌ی پاریس خدمت شما هستم. امروز جمعه ۱۱ نوامبر، هم‌زمان با برگزاری مراسم "مجلس صلح پاریس" امانوئل مکرون با مسیح علی‌نژاد همین‌جا دیدار کرد. دیدار این دو، هم‌زمان با برگزاری مراسم مجلس صلح پاریس، باعث شد که تسمه‌تایم این دو و مدافعان‌ ایشون به سه‌چهار قسمت نامساوی‌ تبدیل بشه.

دیدار مصی با مکرون

فتوکاتور

سلطان فتنه