پیرامون سقف یک مرخصی!

پروانه میخواد الکی که نیست!

اون: در مورد مرخصی، لازمه بگم که اصلاً و به هیچ وجه من ال... الووو... من الوجوه، آخیش بالاخره تونستم بگم همش زبونم می‌گرفت. بله به همان چیزی که گفتم مرخصی بدون سقف نبود، نیست و نخواهد بود.
ما: پس چرا ایشون برنگشتند؟
اون: به خاطر این‌که سقفش هنوز مشخص نشده.

رمزگشایی/ تیتر وکیل

فرهنگ لوغات

وکیل یا نماینده یا جانشین، کسی است که از طرف شخص دیگری - حقوقی یا حقیقی یا مَجازی حتما مُجازی یا فراری یا مرخصی یا غذایی یا قضایی یا معدنی یا مدنی - به موجب عقد مبارکِ وکالت، برای انجام کاری مأمور می‌شود و معذور‌.

کتاب خاطرات زندان م.ه

سقف مرخصی

طنز روز | مرخصی دوبلکس آقای م. ه

راه راه: 6 ماه زیاد نیست برا یه نوبت مرخصی؟
آرمان: شما نظریه نسبیت زمان انیشتین رو نخوندی مگه؟ زمان نسبیه، یه زمانی ممکنه برا شما طولانی باشه، ولی برا یه نفر دیگه مثل یه چشم به هم زدن بگذره