۱:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

شعر طنز : دامادی اگر عاقبتش این باشد…

لباس و گیر و قانون، هست مال
یونیورسیتی پرتی چو آکسفورد!

۶:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

روایت هفته

حالا که دلار، کورس قیمت را باخت

باید که سرود ملی و مارش نواخت

شادیم از اینکه پول آمریکایی

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداخت

۱۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۷

اوباش میوه خور!

هر کس یک بار در هفته فوتبال بازی می کند، بره خدا رو شکر کنه. رامین رضاییان همینش هم بازی نمی کنه!