گزارش کاریکاتور

بازگشایی مدارس در روزهای کرونایی آری یا نه؟!

علی رغم بازگشایی مدارس از روز گذشته، اینکه با چه شیوه و دستورالعملی و در چه زمانی بازگشایی مدارس اتفاق بیفتد هنوز هم مورد بحث و بررسی است که موافقان و مخالفانی دارد. در ادامه آثاری از کاریکاتوریست‌ها را می‌بینیم که بازگشایی مدارس و تحصیل دانش آموزان در این برهه را سوژه خود قرار داده و آثار زیر را خلق کرده اند:

گزارش کاریکاتور

یک قاشق و دیگر هیچ!

اگر این فرار توسط فلسطینیان و از یکی از امنیتی ترین زندان های اسرائیل به وسیله ی سلاح سرد و ساده مثل قاشق باشد میتواند همه ی کاریکاتوریست ها را به خط کند تا اثری ماندگار خلق کنند. در ادامه گلچینی از این آثار را میبینیم: