خدا را شکر دیگر هیچ دیواری کشیده نمی شود
روحانی مچکریم

باسمه تعالی
خدا را شکر این انتخابات هم تمام شد و من به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص آقای روحانی خیلی خوشحال هستم که کاندید مورد قبولم پیروز شده است. خدا را شکر دیگر نگران این نیستیم که وسط کوچه ها دیوار بکشند، حتی کسی وسط خیابانها را هم دیوار نمی کشد. حتی وسط مغازه ها و کوچه ها. اتاق خوابها را کسی دیوار نمی کشد. توالت عمومی ها دیوار کشی نمی شوند و هیچ دیواری کشیده نمیشود. دیوارهای مسکن مهر هم دیگر کشیده نمی شود و خدا را شکر خانه های نیمه ساخته عقب مانده بیشور خاک برسر مسکن مهر همان طور که بوده اند می مانند و تکمیل نمی شوند.
از خوشحالی دیگر من این است که آمریکا حمله نمی کند، خدا را شکر دولت سایه جنگ را از سر ما برداشته، یعنی اینکه سایه جنگ روی سر ما نیست دستاورد دولت است. در دولت خاک بر سر بیشور بدبخت قبلی که همه زایمانها روی زمین صورت میگرفت و مردم از گشنگی علف می خوردند و هیچ ذخیره نان و گندم و گوشت و هیچ چیزی نبود که مردم بخورند ما هر روز که بیدار می شدیم همه اش سایه جنگ روی سرمان بود و اصلا کلا آفتاب نمی دیدیم و لازم نبود ضد آفتاب بخریم و خیلی اذیت می شدیم و روزهای سیاهی رقم میخورد اما خوشبختانه الان سایه جنگ مرتفع شده و آفتاب برجام مرتب می تابد و همه اتفاقات بد نمی افتد، مثلا اینکه الان آمریکا بمب اتم نمی اندازد وسط اتوبان همت از دستاوردهای دولت محبوب من است، اینکه اسرائیل به لبنان حمله نمی کند هم، اینکه هیروشیما و ناکازاکی تکرار نمی شود هم، زیرا دستاوردهای دولت روحانی در سطح بین المللی بوده است. نه تنها سایه جنگ در ایران بلکه هرجا در هر منطقه در طول تاریخ که جنگی صورت نگرفته توسط آقای روحانی صورت نگرفته است. اینکه مختار قبل از قیامش کشته نشده و امام را در پاریس ترور نکردند و رستم توسط سهراب کشته نشد و تمام اتفاقات بدی که نیفتاده است از دستاوردهای آقای روحانی است حتی اینکه تهران زلزله نشده است، هرچند اگر تهران زلزله بشود هم باز تقصیر شهرداری است و ربطی به دولت ندارد.
به هرحال اینکه از این بیکارتر نمی شویم و تورم بیشتر نمی شود هم از دستاوردهای این دولت است که من به آن افتخار میکنم و امیدوارم همیشه سایه این دولت بر سر این ملت باقی بماند.

ثبت ديدگاه
عنوان