۶:۰۹ ب.ظ

جواد علیزاده

روزکاتور/ استفاده از بیت المال برای تبلیغ انتخاباتی!

منتشرشده در سال 1376 در کنایه به دورزدن قانون در روزنامه های وابسته به بودجه های عمومی و بیت المال برای انتخابات.