نگاهی متفاوت به سریال یاور

بابای مدرسه دانشگاه

یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های این دو سریال این است که چلویی دیگر با عروسش کاری ندارد و این هم یعنی اگر کسی مثل ستایش گریه نکند یعنی داستان خود به خود شیرین شده.

گزارش پزشکی قانونی

مغز وقتی تکان می‌خورد

به نظر میرسد جسد مذکور اواخر عمرش بیش از ۸ لیوان آب مصرف کرده که این مورد مربوط به قبل از عملیات بوده و ربطی به ضارب ندارد.

راهکارهایی برای پسا قهر

آرامش در هفت گام

نامزدی خود را با گرفتن صفحه اول شناسنامه در دست چپ و علامت پیروزی نشان دادن با دست راست، بدون باز شدن نیش اعلام کنید. درضمن می‌توانید از دسته کلید، سنجاق، پاشنه کش و یا سایر لوازم جانبی که به همراه دارید نیز استفاده کنید.

حکایت

انتخاب شویم، می شوییم!

شاگردی که تا دیروز دکمه لباسش را نمی‌توانست ببندد حالا می‌خواهد راه راهزنان بین‌البلادی را ببندد؟!

پیشخند

امسال فقط سه ماه اولش سخته