نرخ جفتک

هی به ساز اجنبی رقصید اما دوستان
ایول و احسنت کردندی نثارش بیشتر!

مصاحبه‌ای یهویی با برهم زننده سخنرانی رئیسی در سازمان ملل

اصنم درد نداشت

- خب باشه؛ ولی اون من نبودم، داداش دوقلوم بود.
+ عه؟ واقعا چقدر شبیه‌ هستین! مثل یک سیبی که وسطش با جلیقه نجات رد شده باشند! حالا کجا می‌تونیم اون قُلتون رو پیدا کنیم؟
- اون قُلم... چه گیری دادی! اون قُلم می‌خواست به دنیا بیاد، پیشمون شد.

صحبت

«هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو»
طوطی از تکرار صحبت می‌کند

گزارشی درباره فرآوری ذرات معلق

کودی برای کاکتوس‌های مُرده

با این ذرات گونه‌ای کود تولید می‌کنیم که برای احیای کاکتوس‌های مُرده به‌کار می‌رود؛ اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم قدرت این کود را مهار کنیم. آنها با دریافت این کود، پس از اینکه با فریاد اعلام می‌کنند که قصد دارند آناناس بدهند، آن‌قدر زور می‌زنند که منفجر می‌شوند.

هفته نیوز

پرواز برانداز

سخنرانی آقای رییسی پربازدیدترین سخنرانی در صفحه یوتیوب سازمان ملل شد.
شوهر عمه‌ها متعقدند سازمان ملل هم فتوشاپه.