سرطان اصلاحات

خزانه خالیِ خالیِ خالیِ
پُز اما عالیِ عالی عالی
خوشی با شوقِ رویایی خیالی
غم و اندوه سالی، مرگ‌سالی
غم و اندوه با نامش عجین است
بدان ای دوست اصلاحات این است!

ضرب المثل‌هایی با طعم انتخابات

اونی که دستش به پاستور نمی‌رسه، چی می‌گه؟!

- انتخاباتی که نکوست از مناظراتش پیداست.
- با وعده وعده گفتن دهان شیرین نمی‌شود.

آخه عید قربونه

می‌بینم رُبان زدین به گردنم!!!
مگه من سوپر منم؟
خوبه که عزای ما عیدتونه؟
آخه عید قربونه!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 27 خرداد 1403

اجاره‌یِ بی‌تربیت!

سه چهارم درآمد ایرانیان را اجاره مسکن می‌بلعد
– بقیه‌اش رو هم غول قیمت‌ها.

اندر احوالات شیخنا فی الانتخابات

رساندن یا نرسیدن، مسئله این است

شیخ گفت: «از طُرُق استخراج احساس است.» یکی از میان مریدان بپرسید: «ای شیخ! این دیگر چه صیغه‌ایست؟»
شیخ برآشفت که: «خموش نادان! صیغه یعنی چه؟! ما اهل این جور داستان‌ها نیستیم. دارم زور می‌زنم تا بنگرم برای ورود به عرصه انتخابات احساس تکلیفم می‌آید یا نه.»
عنوان