اندر فواید تحقیق و بررسی

گوسفند خلافکار

امسال ما بعد از دو روزی که در رفت‌وآمد بودیم و می‌رفتیم دید و می‌آمدند بازدید، اول‌ ماه مبارک، تصمیم گرفتیم که در مصرف پول صرفه‌جویی کنیم.

قانون اساسی جمهوری پادشاهی ملی-مذهبی

همه بجز مریم

قانون اساسی جمهوری پادشاهی ملی-مذهبی ایران آزاد و مجاهد بجز مریم، مبیّن همه‌ نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دورهمی جامعه ایران بجز دربار، بر اساس اصول و ضوابط همایونی است که انعکاس خواست حقیقی و قلبی بزرگان رنجکشیده آمریکا می‌باشد.

بچگانه‌هایی از ماه رمضان

به میهمانی می‌رویم…

ما و برادر کوچکمان، پای ثابت سفره‌های افطار هستیم، یعنی ممکن است بابای‌مان روزی در محل کارش افطار بکند؛ اما ما در خانه افطار می‌کنیم. ماه رمضان همیشه خوب بوده‌است. وعده افطار به وعده‌های اصلی ما و برادرمان اضافه شده است و همیشه بعد از این ماه، لباس‌های ما به درد برادرمان می‌خورد و دیگر لباسی اندازه ما در خانه وجود ندارد.

پیشواز روز مادر در سال جدید

مادر نشدی، نمی‌فهمی

مامان! چرا این غذا سوخته؟
- مادر نشدی، نمی‌فهمی.
مامان! چرا فوق‌لیسانس من رو انداختی توی سطل آشغال؟
- مادر نشدی، نمی‌فهمی.
مامان! چرا در شمال، سقف خانه‌ها را شیب‌دار می‌سازند؟
- مادر نشدی، نمی‌فهمی.

پیرامون روز جهانی آب

وقتی جهانی به آب بند است

مکن است مخاطب فکر کند که زندگی‌اش روی آب بند شده‌است و ناگهان فرو خواهد ریخت. فکر دور از واقعیتی هم نیست و حتی ممکن است لفظ ناگهان برای آن زیاد هم باشد. مثلا که فکرش را می‌کرد که بانکی در آمریکا با سر به زمین بخورد و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) خیلی زیرجلکی، چند صفر به اعداد کامپیوتر اضافه کند و ...