بیست و پنجمین شب طنز انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

خندیدن از ته دل در «نطنز»

این برنامه به همت باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی هر ماه در تهران و به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دوره آموزشی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

شانزدهمین دوره آموزشی طنز

برگزاری نمایشگاه «کاریکاتور امضای کری تضمین است»

تضمین امضای کری به تصویر کشیده شد

نمایشگاه کاریکاتور «امضای کری تضمین است» در سینما فلسطین در حال برگزاری است

به بهانه رسیدن کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» به چاپ چهل و هفتم

جای خالی طنز را با پژوهش پر کنید

نگاهی عمیق به کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» و فلسفه نگارش آن به خوبی نشان می‌دهد که شاید راز رسیدن به چاپ چهل و هفتم این کتاب، نگاه جدی به مقوله طنز است.