خبر

مسابقه استنداپ کمدی جام رمضان۲

این مسابقه با موضوع آزاد به صورت مجازی برگزار میشود. فینال مسابقه به صورت حضوری و در تهران خواهد بود. ضمنا به نفرات برتر نیز جوایز نفیسی اهدا میشود.

یادداشت

اعتراض به سبک پروین اعتصامی

به رغم روزگار آشفته و نابسامان و بازار گرم هجو، هزل و مطایبه عفت کلام پروین بی‌نظیر است. در کل دیوان او یک بیت سست و یا خارج از نجابت و ادب یافت نمی‌شود...

محمدابوالحسنی درگذشت

افتخارش این بود کارش را از چاپ عکس شهدا شروع کرده

از بس انرژی داشت و فعال معمولا هر‌وقت که می‌دیدمش نا‌خودآگاه اولین دستور جلسه این بود که بپرسم کارهای جدید چه خبر و او هم کلی خبر داشت هربار کار جدید پروژه جدید دنیا‌ی بزرگی داشت...

معرفی کتاب بسته پیشنهادی

به فضای سفید کمتر نیازمندیم

امید مهدی نژاد در بسته پیشنهادی با به کارگیری قالب نیازمندی‌های، نقدهای اجتماعی خود را به اشخاص و تفکرهای مختلف وارد کرده است...