نامه ی جودی در جون 2020 به بابا لنگ دراز

زیرِ زانوی بابا لنگ دراز!

اون سياهپوست اگه الان زير زانوي يك پليس وظيفه شناس نمي­مرد حتما چند ماه ديگه زير دست و پاي يكي ديگه تو بلك فرايدي می­مرد.

معرفی کتاب

چگونه از پس زامبی های اختلال دار برآییم؟

آقای حجار هم با آوردن نام او بگوید: یاااا ابالفضل و اینگونه بچه را نهیب می‌دهند که حساب کار دستش بیاید و حتی احساس زامبی بودن هم به او دست ندهد.

نگاهی به کتاب طنز شاقلوس

مهدی‌نژاد خفه می‌شد اگر شاقلوس را نمی‌نوشت

یعنی مهدی‌نژاد دیده که بازار خرافات خیلی هر کی به هر کی است، پس او هم هر چه دلش خواسته را در این قالب جا کرده وبعد هم گفته کی به کی است؟

معرفی کتاب

هر کی به گلستان دست بزنه خارهاش نیشش می‌زنه

این کتاب اعتراضیست به افرادی که با خواندن هر حکایت چند لحظه متنبه می‌شوند و پس از فرستادن آن در گروه فامیل باز هم به همان غلط کاری‌های پیشین ادامه می‌دهند.