حکایات شیخ المذبذب

نصایح اربعه در مغشوشات تذکره

مرد همسایه گفت مژدگانی ده که چنان خبری دهم تو را تا به ملکوت درآیی، جارچیان خبر آورده‌اند خلقی از خلایق به دیار باقی شتافت.
شیخ گفت: “انا لله و انا الیه راجعون”، از واضحات خبر آوردی، جملگی خلایق در این عاقبتند.
حکایات شیخ المذبذب

طنز‌پرداز

به مناسبت سالروز تولد کیومرث صابری فومنی، گل آقا گردن‌شکسته فومنی در سه پرده

من هم کتک مفصلی خوردم و گردنم به شدت آسیب دید. با نام مستعار «گردن‌شکسته فومنی» شعری سرودم و برای هفته‌نامه توفیق فرستادم. هم چاپ شد و هم توفیق پیدایم کرد. صبحها درس می‌دادم و بعدازظهرها در توفیق مشغول بودم.