طنز‌پرداز

نقد طنز بر آثار سینمایی فاخر

سیگارت را من روشن می‌کنم

کاظم یا همان آتابای پسر مش­ اسماعیل بافوری، بعد از مدتی که در سرزمین فسق و فجور تایلند مشغول عشق و حال بوده است، حالا به وطن بازگشته و هنوز از گرد راه نرسیده است که چند مرتبه خواهر زاده ­اش آیدین را با لفظ "پدسگ" مورد عنایت قرار می­دهد.
نقد طنز بر آثار سینمایی فاخر

طنز‌پرداز

طنز‌پرداز

نگاهی اجمالی به وضعیت کتاب طنز جای خالی ها

طنز خودش می­تواند یک رشته و سرشاخه باشد و گرایش­ های زیادی را در خود جای دهد. متأستفانه یکی از مشکلات اساسی در حوزه کتاب طنز، فقدان ناشر تخصصی است.