کاریکاتوریست

گزارش دقایقی با آثار استاد مسعود شجاعی طباطبایی

چند روزیست که با خبر شده ایم یکی از اساتید کارتون و کاریکاتور ایران به بیماری کرونا مبتلا شده اند. استاد مسعود شجاعی طباطبایی یکی از پیشتازان آثار کارتونی است که آثار ماندگار مفهومی و ارزشمندی در زمینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به تصویر کشیده اند...