خبر حرفشم نزن با تغییرات جدید بازگشت!

«حرفشم نزن» عنوان ویژه برنامه طنز شبکه افق سیماست که از تابستان سال ۹۸ به روی آنتن رفت. این برنامه در دو فصل تولید و پخش شده است که با نگاهی طنازانه و منتقدانه به بررسی اخبار و اتفاقات روز می پرداخت.