تورم و حقوق کارمندان

وعده افزايش حقوق كارمندان در يازده مرحله، تحويل در محل!

مگس نَره توش

در همین هير و وير، دلار گران می‌‏شود و از آن جایی که همه چیز به نرخ ارز مربوط است، باید همه‌‏چیز را گران کرد. اقتصاددانان متحیر مذكور، در گِل و لاي تعجب مانده‌‏اند که آبگوشت بزباش دیگر چه ربطی به نرخ ارز دارد که گران بشود؟ همینطور که دهانشان از تعجب باز است، یک دست دیزی هم می‏زنند تا مرحله چهارم!