طنز‌پرداز

حقایق آشکار

طنز روز | حقایقی از کنسرت ابی

حتی یک مورد مرگ بر اثر کرونا در حین کنسرت مشاهده نشده و همه شرکت‌کنندگان زنده از سالن بیرون رفته‌اند. با توجه به توزیع الکل در مراسم، احتمال ابتلا هم صفر است. هر کس هم مبتلا شد معلوم می‌شود به اندازه کافی نخورده.
حقایق آشکار

طنز‌پرداز

طنز‌پرداز

معرفی کتاب داستان؛ با چاشنی سیاست!

کتاب «پیرمرد صدساله‌ای که...» داستان یک پیرمردی است که درست در روز تولد صدسالگی‌اش از آسایشگاه سالمندان فرار می‌کند و در ادامه یک چمدان با 50 میلیون کرون(واحد پول سوئد) را اتفاقی سرقت می‌کند. همین اتفاق باعث می‌شود که...