طنز‌پرداز

افشاء منبع آگاه درمورد ماهیت تاجر بی‌گناه

تاجر و موساد خوب خلوت کردن…

می‌شه خودتون رو معرّفی کنید لطفاً.
- نه‌خیر، نمی‌شه.
+ چرا؟
- باید هویتم مخفی بمونه.
+ خب چهره‌تون که الآن کاملاً داره دیده می‌شه.
- عه؟! مگه شطرنجی نمی‌کنید؟

نگاهی به فیلم‌های جشنواره فجر بهشت تبهکاران با پرده سبز

این فیلم که قرار بود سال گذشته در بخش مسابقه­ جشنواره فجر حضور داشته باشد و از آنجایی که نمی‌دانست لباس چی بپوشد، نرسیده بود، در حرکتی رونالدینیویی امسال ناقص و به نحوی عریان رسید و حسابی حاشیه ایجاد کرد که فضای جشنواره را گرم کند، بلکه وسط این برف سردش نشود.

عنوان