واکنش شاعران راه راه

مشت و مال مناظره سوم

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»

خبر بازی طنز سیاسی «قلف»، قفل انتخابات را باز میکند!

دوست دارید از سیاست درس بگیرید و بازیچه نشید؟ از همه مهم­تر، دوست دارید، به سیاست بخندید؟ رو گوشیتون قلف نصب کنید!
قلف، اولین بازی سیاسی ایران و اولین بازی طنز سیاسی خاورمیانه، بلکه هم جهان!