طنز‌پرداز

یادداشت عقب رفتنِ خوب!

کتاب «به عقب بر نمی‌گردیم» نوشته محمدامین میمندیان، توسط نشر شهید کاظمی چاپ شده است و به زودی وارد بازار می‌شود.