ادای احترام شاعران به رئیس جمهور شهید و همراهانش عصر شعر و سوگ «شهید جمهور»

عصر شعر و سوگ «شهید جمهور» به همت باشگاه طنز انقلاب اسلامی و با حضور شاعران آیینی کشور در حسینیه هنر تهران برگزار شد.

عنوان