چوپان دروغگو در قرنطینه

حفظ سلامتی از گوسفندان هم مهم‌تر است

چوپان وقتی بازهم حوصله‌اش سر رفته بود رفت توی گروه و به پیام دکتر روستا ریپلای زد و گفت: دکتر کرونا مهم‌تره یا گوسنفدای مردم؟ گوسفنداشون رو گرگ تیکه‌پاره کرد.