طنز‌پرداز

اسرائیل، ایران را تهدید کرد.

کَل اگر طبیب بودی، گنبد آهنینت، آبکش نبود.

بر اساس یک گزارش درز شده از جلسه‌ محرمانه‌ رهبران اسرائیل، این کشور در حال تدارک برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است. رئیس مجمع امنیت دفاعی رژیم صهیونیستی هم در حالی‌که سعی می‌کرد خنده‌ خود را پنهان کند، گفت: «اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران هسته‌ای شود.»
اسرائیل، ایران را تهدید کرد.

طنز‌پرداز

بررسی فیلم «پالتوشتری» کت چرمی؛ کمدی کتانی

آخرین فیلم کمدی که در سینما دیده‌بودم و از آن لذت برده‌بودم، فیلم «خجالت نکش» رضا مقصودی بود. فردی که قبل ساخت این فیلم تجربه فیلمنامه‌نویسی چند کار طنز را داشت. هفته پیش که تصمیم گرفتم به سینما بروم با اندکی تحقیق متوجه شدم کارگردان فیلم «پالتوشتری» نیز پیش از این، نویسنده حدود 10 فیلم کمدی بوده‌است. بنابراین طبق تجربه خوب قبلی این فیلم را انتخاب کردم.