طنز‌پرداز

چند درس تبلیغاتی برای کاندیداها از رابین ویلیامز

خانم داپت فایر را بچسب!

اول کپی کنید، بعدش دیلیت کنید. گذشته شما خیلی تابلو است و هر بی‌سواد بی‌شناسنامه‎‌‌ای یادش هست که چه تپه‎‌‌‌نورد با تدبیر و امیدی بودید. هر کس هم که یادش نباشد با اولین جست‌وجو متوجه می‎‌‌‌شود که چیزی جز تپه در کارنامه شما نیست.

نگاهی نقادانه به برنامه سرگرمی معرکه با اجرای سیدجواد رضویان معرکه رضویان، خوب است؛ ولی معرکه نیست

معرکه، برنامه‌ای که با اجرای جواد رضویان به آنتن شبکه سه آمده است، هم سرگرم می‌کند، هم توانایی‌هایت را فرا می‌خواند، هم می‌خنداند و هم با عزت نفس انسانی دست به یقه می‌شود.

عنوان