طنز‌پرداز

چند پیشنهاد برای برگزاری پرشکوه دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی

مترسک‌های تاریخ‌گذشته

یک گل و شیرینی هم برای نازنین بنیادی ببرند چون او هم قهر کرده بود و از شورای همبستگی اپوزیسیون کنار رفته بود. یک جعبه شیرینی دیگر هم بخرند و داخل یخچال بگذارند چون فردا قطعا یکی دیگر از اعضا قهر می‌کند و ممکن است قنادی بسته باشد. کارت گل‌فروشی را هم نگه دارند، برای قهرهای بعدی لازم می‌شود.

گزارش / معرفی چند کتاب طنز دفاع مقدس لبخندهایی از دلِ تلخیِ جنگ

بی‌شک، جنگ تلخ ترین اتفاقی است که می‌تواند برای بشر به وقوع بپیوندد؛ اما این ظاهر خشن، گاهی با تجربه‌های طنزآلودی عجین شده است.

Artboard ۱۸
Artboard ۱۸ پا به راه