دوست دارید در آینده چه‌کاره شوید؟

بازم باید غافلگیر بشیم که!

دیروز مامان‌مان رفت توی گوشی و گفت باید تو روز‌های فرد می‌توانی بروی! بابایمان گفت پلاک من که زوج است. گفت تو را نمی‌گویم پسرمان یعنی من را میگوید.

نقد و نظر

عصرجدید تمیز‌تر از خنداننده شو!

متن استنداپ او مصداق بارز حرف‌های گنده‌تر از دهن زدن بود و از این منظر بسیار توی ذوق می‌زد. متن کاظمی هیچ سنخیتی با سنش نداشت...

نقد فیلم

در رفته از زیرِ نظرها!

زیر نظر فیلمی آپارتمانی است که تعدد لوکیشن ندارد و از این بابت برایش هزینه‌ی چندانی نشده است. تقریبا نود درصد اتفاقات فیلم در یک آپارتمان می‌گذرد

معرفی فیلم/ آیا می‌توان «23 نفر» را فیلمی طنز برشمرد؟!

۲۳ اسیری که اسیر میگیرند

از طنز موقعیت هم غافل نشده و موقعیت های درست کمیک به دور از لودگی های مرسوم نیز ساخته است.

تیپ شخصیتی مصرف طلب

مصرف میکنم پس هستم!

پزشک معالج این افراد عمدتا 6 نوبت هایپر گردی با حداقل 100 پیامک برداشت حساب برایشان تجویز میکند و در همان جلسات اول مداوا میشوند.