فواید دوستی

ملک لواسان

ورد خواند و بنده دیدم با دو چشم خویش دوش؛
نیمرو را کرد فوری مرغ‌بریان، دوستی

ای تف به او که حق بشر را درسته خورد

خیلی گریم کرد که شکل خدا شود
با کدخدایی‌اش همه را سورپرایز کرد

شعر طنز کرونایی

پیس‌پیسِ الکل است کنون ریتم زندگی

پول بی صفر

آی ملت!

گرمی لانه‌ی اُسکل را ادراک کنیم

جیب ملت را زیر باران باید برد

جیب ملت را زیر باران باید شست!

بداهه شاعران راه‌راه برای چت‌های لو رفته

سلام سالومه

درد وطن و غصه مردم همه کشک است

با خوردن این غم، پی یک لقمه نان است

 

باشد به یقین معدن ویروس تظاهر

آنگونه که قطب کرونا شهر ووهان است