در مصائب مدرنیته

چون مدرنیسم را بغل کرده
همه‌ خلق را مچل کرده

ظریف: قرار نیست ما به جای مستضعفین بجنگیم

قرار

تعلیق می‌شدیم ولی روده‌بُر شدیم
از بس که آمد این سخن خنده‌دار، کِش

حس سعادت

یکجا نِشسته‌ایم پر از حسّ انتظار
افسوس حسِّ صِرف، کفایت نمی‌کند

نطنز 25

یکی اومد وطن تو کوله بارش

معرفی کتاب

بامعرفت شوید!

تصویر روی جلد نشانگر حمله‌ور شدن آفت‌های جامعه‌ی مدرن با سلاح قیچی به سمت سبیل‌های تا بناگوش در رفته‌ی لوطی‌گری سنتی است که فی‌الواقع به دلیل استحکام ریشه‌‌ی مَشتی بودن، این عملیات ناموفق بوده...

عنوان