خاطرات یک مسئول

چالش چاله ها

مقداری از ردیف بودجه امور عمرانی شهرستان و به همان مقدار از بودجه شرایط بحرانی و اضطراری را به تهیه پیش نیازهای جلسه اختصاص دادم. مکررا نیز تاکید کردم برای کاهش هزینه ها حتما از فروشگاه های بزرگ خرید شود. یک کد تخفیف هم داشتم که دادم استفاده کنند.

لغت‌نامه کدخدا

صلح: به رسمیت شناخته شدن نتیجه از سمت طرف مقابل.
تضمین ما: رسم یک بیضی و چند خط منحنی.

عرض ادبی

وزیرمان است

سعدی از دردی نامرئی چشمانش را بست و گفت: اینجوری نمی­شه. گوته گفت: کی پایه­س تا دو بیدار باشیم؟

پست پست پست مدرنیسم

عرض ادبی

فردوسی گفت: همچنان پیام بازرگانی است که. سعدی گفت: آره دیگه حکیم. صدای سهراب از تلویزیون به گوش می‌رسید: «می­دونم دیگه هیچ آبی گل نمی­شه، وقتی تو هستی نگران نیستم، کاش دنیا پر می­شد از آب‌تصفیه‌کن‌های سپهر».

افشای گروه الف

عرض ادبی