نقیضه‌ای بر شعر بهار

تا چشم بشر ببیند ابری
باید برود تا ته دربند

بایدهای طنز

گفتاری در باب موضوع، سوژه، نقطه کانونی و زاویه دید

نقطه کانونی که گه­گاه به عنوان پیام، هدف، محتوا و... هم شناخته می­شود مهم­ترین رکن هر متن طنز (یا از نظر من هرگونه خلقی) است. برای اینکه بدانید نقطه کانونی چیست، فرض کنید در مقابل نویسنده یک مطلب قرار گرفته­ اید. از او بپرسید «این متن را نوشتی که بگویی...؟» جواب نویسنده به این سوال دقیقا نقطه کانونی مطلبش را مشخص می­کند.

صد رنگ جنگ

فعلا از طرف اسرائیل در این مورد بیانیه‌ای صادر نشده است، ولی آن‌ها با پست پیشتاز یک چمدان برای آقای کال فرستاده و رویش نوشته‌اند: خوش‌ گذشت

خاطرات یک مسئول

چالش چاله ها

مقداری از ردیف بودجه امور عمرانی شهرستان و به همان مقدار از بودجه شرایط بحرانی و اضطراری را به تهیه پیش نیازهای جلسه اختصاص دادم. مکررا نیز تاکید کردم برای کاهش هزینه ها حتما از فروشگاه های بزرگ خرید شود. یک کد تخفیف هم داشتم که دادم استفاده کنند.

لغت‌نامه کدخدا

صلح: به رسمیت شناخته شدن نتیجه از سمت طرف مقابل.
تضمین ما: رسم یک بیضی و چند خط منحنی.

عنوان