بازگشت ظریف

۱۲:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

بداهه شاعران راه راه

استقبال از بازگشت ظریف

برای دادن تسکین به تاول برجام
جناب دکتر ما با پماد برگشته

در این زمانه‌ی بی اعتبار و بی رونق
دوباره بارقه‌ی اعتماد برگشته

۲:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۰

لوازم لازم برای با کلاسی

زنگ مهارت

ابتدا پیج خود را در اینستا باز کرده و با کارت بانکی پدر اقدام به خرید فالوور می‌کنید تا چشم همکلاسی هایتان دراید!
بعد روزی سه بار نوشته های ضد جنگ در پیج بارگزاری می‌کنید و...

ترامپ دلقک

۱۱:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

زنگ ادبیات

در پی بدعهدی و دبه درآوردنی!

نق میزنی هی به ما، میکنی بلوا بپا
تو دس اسرائیله گوش درازت چرا؟

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۹

براندازی بی بخاری

ز اینور عده‌ای نادون و خائن
میگن حرفاشونو با آه و زاری
چهل ساله که بدجوری میسوزن
از اون رفراندوم و از رأی آری

۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۳

مرور خبرها در هفته ای که گذشت

روایت هفته

زین پس تو نباید غم فردا بخوری

باید فقط از قیمت خود جا بخوری

این قیمت بالای تو یعنی حالا

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!