برنامه های احتمالی

طنز روز | تا حالا با گونی خودت رو باد زدی؟

وزیر نفت
میگفت ولش کنید، خودش میاد. بعد که برق می اومد، میگفت دیدید بهش بی‌توجهی کردید خودش اومد؟!

گفتگوی خانواده سربازان آمریکایی کشته شده در افغانستان با اشرف غنی

طنز روز| چرا انقدر دورید؟

همسر من اینهمه راه اومد تا افغانستان و روی چندتا مجلس عروسی بمب ریخت، حداقل هفت تاش رو من خبر دارم! بعد دریغ از یه پرس جوجه که بهش بدن! این درسته؟

رمزگشایی اجساد 215 کودک

نیمه پر گور دسته جمعی

همین بچه‌هایی که در گور دسته جمعی دفن شده‌اند، می‌توانستند جدا جدا دفن شوند اما کانادایی‌ها حواس‌شان بوده که هیچ چیز رفیق نمی‌شود و...

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 1

قندپهلو/ یک چای شیرین، ولی از دهن افتاده!

کیفیت پایین شعرها و شاعران که بارها در طول برنامه توسط ناصر فیض و شهرام شکیبا هم مطرح شد، در کنار به تکرار افتادن فرم مسابقه و از طرفی محدود کردن موضوع اشعار به کرونا از جمله دلایل اولیه این ضعف بود...

تماس تلفنی میرحسین با ترامپ

ترامپ کم نیار!

میرحسین: ضایع چی چیه مرد حسابی؟ تو هم لات کوچه خلوتی ها! تازه اول ماجراست...
ترامپ: نه جون داداش! دیگه هرچیزی حدی داره... چند نفر کشته شدن...

عنوان