نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 1

قندپهلو/ یک چای شیرین، ولی از دهن افتاده!

کیفیت پایین شعرها و شاعران که بارها در طول برنامه توسط ناصر فیض و شهرام شکیبا هم مطرح شد، در کنار به تکرار افتادن فرم مسابقه و از طرفی محدود کردن موضوع اشعار به کرونا از جمله دلایل اولیه این ضعف بود...

تماس تلفنی میرحسین با ترامپ

ترامپ کم نیار!

میرحسین: ضایع چی چیه مرد حسابی؟ تو هم لات کوچه خلوتی ها! تازه اول ماجراست...
ترامپ: نه جون داداش! دیگه هرچیزی حدی داره... چند نفر کشته شدن...

اعترافات یک مزدور رژیم

ساندیس چشمم را کور کرده بود

+بخدا شرمنده‌ام... پشیمونم... از ملت سبز ایران میخوام که من رو ببخشن... گول خوردم... بسته‌های ساندیس کورم کرده بود...
-خب دیگه... بسه... گریه نکن... بگو چطور به این راهپیمایی رفتی؟
+من نشسته بودم توی انبار که زنگ زدن گفتن...

نتیجه اجرای قانون کاپیتلاسیون در یک دادگاه زمان شاه

کی جرئت کرده به این سگ بگه چخه؟!

متهم: آخه چه دفاعی بکنم… یه سگ پام رو گاز گرفته بوده، گفتم چخه و پام رو کشیدم بیرون… چی کار باید میکردم؟
قاضی: چرا به صاحب سگ که در آن مکان حاضر بوده اطلاع ندادید که سگش پای شما رو گاز گرفته؟

اقدام داوطلبانه رئیس‌جمهور

بسیار «هفت ماه» باید تا پخته شود خامی

بنابراین بجای اینکه ایراد بگیرید که «دیر است» و «فایده ندارد» و «نوموخوام!» و...، بیایید از این اقدام داوطلبانه رئیس‌جمهور محترم تقدیر و تشکر کرده...