رمزگشایی صحبت ها سالیوان؛ #موشک_های_بالستیک

گفتمان بالستیک

دوره موشک های بالستیک،کوتاه برد، زمین به هوا و هوا به زمین گذشته. الان بهترین فرصت است که موشک ها را بلاگردون برجام کنیم و خودمان را از شر این ادوات ضد گفتمانی خلاص کنیم.

روایت یک تقسیم کار عادلانه

خوردن با ما

احتمالا از خودتان می پرسید پس دولت این وسط چکار کرده؟ نگران نباشید. این دولت به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشد، به تقسیم کار کاملا پایبند است

راهکارهایی برای آمریکای ناچار

آبو بریز اونجا که می‌سوزه

دارایی‌های بلوکه شده ایران به درد همین مواقع می‌خورد دیگر. چند صد دلارش را ببرند سر کوچه چهارتا شیلنگ بلندتر بخرند. بعد با شیلنگ بلند آب را بپاشند آنجا که می‌سوزد.

ذکر شاه‌نا، آدم اونا رضا ماکسیم (داغ‌ا... تنوره)

هپی تاج گذاری دِی!

در اخبار است چون در کاخ گلستان تاج بر کله نهاد. خود شیرینی پیشه کرد و مردم را وعده داد قوانین اسلام اجرا خواهد گردید

نگاهی به  سریال نون-خ ۲

سفر با قطار شهربازی

«نون خ 2» قطار شهر بازی بود. سریالی که در خنداندن و سرگرم کردن مخاطب خیلی خوب عمل کرد. اما هرچقدر در این وجه موفق بود در خلق یک داستان محوری ضعیف بود.