مرثیه‌ای برای پرچم بی‌ستاره

تو نسوز، تو بمان

این که این‌ها لگدمال می‌کنند پرچم تو نیست! قلب من است که لگدمال می‌شود! این که این‌ها می‌سوزانند پرچم تو نیست! دماغ من است که می‌سوزد!

معرفی کتاب

وزن کشی مرغ هسایه

می‌توان به بوسه‌ای تعبیر کرد که مادری مهربان، در حیاط مدرسه، بر گونه فرزند عزیزش می‌نشاند و فرزندش، که حس خود بزرگ پنداری می‌کند، از این بابت گلایه‌مند است

90 میلیون با پراید

انتخابات تعیین سالار جاده‌ها

پراید کاری کرد که حتی زه بغل خود را در قامت یک آپشن ببینید؟

بشقاب پرنده ها برای چه به جو ما آمدند؟

آدم فضایی و جادوگر

ناگهان در هشتمین چشم یکی از آن‌ها برق امید درخشید و گفت: «پس شما یک خبرنگار توانمند و زیرک هستید که توانستید چنین جمله عمیقی را در مصاحبه با مورگان فریمن به دست آورید و منتشر کنید! خواهش می‌کنم به سیاره ما بیاید. ما به خبرنگاران تیزهوشی مثل شما نیاز داریم.»