نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد

فواید فهمیدن

فهم بشر

حتی گاهی دیر فهمیدن از زود فهمیدن هم بهتر است. مثلا فرض کنید عده‌ای می‌خواهند بنزین را گران کنند. خوب اگر شما زود بفهمید مسئولیتش می‌افتد گردنتان.

توجیه التصاویر برخورد پلیس کشمیر با عزاداران حسینی

گاو گرایی در همزیستی مسالمت آمیز

جشن 50 سالگی قبرستان

تولد سر قبر

به جای گریه و زاری سر قبر
به سرحد بناگوش آمده نیش

مرثیه‌ای برای پرچم بی‌ستاره

تو نسوز، تو بمان

این که این‌ها لگدمال می‌کنند پرچم تو نیست! قلب من است که لگدمال می‌شود! این که این‌ها می‌سوزانند پرچم تو نیست! دماغ من است که می‌سوزد!