گزارش

عملکرد مطبوعات در نیمه اول سال ۱۴۰۰| نمره قبولی!

 مطمئنا اولین چیزی که در مورد سه نقطه‌های امسال جلب نظر می‌کند، اضافه شدن عکس روی جلد است؛ به‌جای تیترهای با نظم و ترتیب یک‌جا نشسته. فنی که سه نقطه را از دنده یک مجله نویسی خشک به دنده دو آورده.

بررسی ابعاد شکست اشعار پهلوی‌هراسان به دست فرهنگ عامه!

ضایع شدن یک پهلوی‌هراس

و به عنوان آخرین تیر ترکش خود می‌گوید: «عشق بندر زوره». اما اهالی بومی حتی از فرهنگ ازدواج اجباری نیز راضی هستند و پاسخی جز«اوفی اوفی» نمی‌دهند و...

کشف یک استعداد عالی برای امامت جمعه لواسان

امام جمعه تراز لواسان

اصلی‌ترین دلیل، آشنایی با لایف استایل منطقه مورد بحث است. شما باید کسی را امام جمعه لواسان کنید که حال پا برهنه‌های آن منطقه را درک کرده حداقل یک عکس با شلوارک و هودی داشته باشند.

رمزگشایی پنتاگون

دلواپسی های پنتاگون

بسیار قوی، چابک و بت‌من صفتند
 مانند کووید، بچه خفاشند!

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #به_خاطر

به خاطر یک مشت دیپلماسی

مرد بدون نام یک خودکار دیگر را آماده می‌کند تا به سمت چیکو پرتاب کند اما چیزی در درونش می‌گوید نه مرد بدون نام! این تله تنش است!