مکتب فلسفی کدام صندلیّه

کوصندلیسم

وقتی از او می‌پرسیدند: «چرا نرخ تورم انقدر بالاست؟» می‌گفت:«کدام تورم؟» وقتی می‌گفتند: «چرا مردم انقدر تحت فشارند؟» می‌گفت: «کدام فشار؟» «کدام دلار؟» «کدام شکاف طبقاتی؟» «کدام ضریب جینی؟» «کدام صد روز؟» و...

نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد

فواید فهمیدن

فهم بشر

حتی گاهی دیر فهمیدن از زود فهمیدن هم بهتر است. مثلا فرض کنید عده‌ای می‌خواهند بنزین را گران کنند. خوب اگر شما زود بفهمید مسئولیتش می‌افتد گردنتان.

توجیه التصاویر برخورد پلیس کشمیر با عزاداران حسینی

گاو گرایی در همزیستی مسالمت آمیز

جشن 50 سالگی قبرستان

تولد سر قبر

به جای گریه و زاری سر قبر
به سرحد بناگوش آمده نیش