توجیه التصاویر برخورد پلیس کشمیر با عزاداران حسینی

گاو گرایی در همزیستی مسالمت آمیز

جشن 50 سالگی قبرستان

تولد سر قبر

به جای گریه و زاری سر قبر
به سرحد بناگوش آمده نیش

مرثیه‌ای برای پرچم بی‌ستاره

تو نسوز، تو بمان

این که این‌ها لگدمال می‌کنند پرچم تو نیست! قلب من است که لگدمال می‌شود! این که این‌ها می‌سوزانند پرچم تو نیست! دماغ من است که می‌سوزد!

معرفی کتاب

وزن کشی مرغ هسایه

می‌توان به بوسه‌ای تعبیر کرد که مادری مهربان، در حیاط مدرسه، بر گونه فرزند عزیزش می‌نشاند و فرزندش، که حس خود بزرگ پنداری می‌کند، از این بابت گلایه‌مند است

90 میلیون با پراید

انتخابات تعیین سالار جاده‌ها

پراید کاری کرد که حتی زه بغل خود را در قامت یک آپشن ببینید؟