رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #دریافت_بموقع

دریافت بموقع نوشدارو

سهراب: پدر جان فکر کنم این زخم ربطی به کی‌کاووس نداشته باشه‌ها خود شما زحمت کشیدی «برِ منِ بیداردل رو بردریدی!»

تحریم های بین المللی

دوران تحریم شناسی

دوره ی ژِنِووئیک

این دوره، دوره پس از معاهده ژنو است که تحریم نبود. البته قرار بود نباشد. دروغ گفتم بود اما تنها ناشی از «مصارف داخلی در کشور آمریکا» بود هرچند خیلی اذیت کرد.

هشتگ تورم

تورم به زبان کودک فهم!

اندکی کله بخاراند و سپس گفت پدر جان!
پاسخی گوی که باشد «همه فهم» و «زیر دیپلم»

تقدیر یونیسف از بن سلمان

ای منتت توی سرم

از این پس همه نهاد‌های بین‌المللی هزینه تو خواهد بود بن!  می‌خواهیم به موجب سندی توسعه، متد تربیت کودکت را در تمام کشور‌های جهان حتی اروپا و آمریکا الزامی کنیم.

یادداشت

نگاه به طنز در منطق الطیر و مثنوی معنوی

در مقابلِ طنزهای گاه گاه منطق‌الطیر، در مثنوی معنوی شاهد طنزهای گاه و بی‌گاهیم؛ مولوی در تمام مثنوی خود مشغول کنایه زدن به استدلالیون و بیان داستان‌های طنز آمیز است. مثل پشه‌ای که از ظلم باد به سلیمان شکایت می‌برد و ...