رمزگشایی صحبت های سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

نامه ای برای گرگ

گرگی و از «بازگشت» و «گفتمان» دم می‌زنی!
هر که گولت را خورَد، شوت است مثل گوسفند

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار

کریسمس

آریوبرزن! قربده

هیز مای بوی، رستم ایران زمین
کیسه‌ها را دست این مستر بده

تامین ارز

بانک مرکز

ببین! تخصیص داده ارز، گرچه

شده تامین فقط «بر روی کاغذ»

واکنش به فاطمه معتمدآریا

ابتذال کشکی

اظهار فضل آرتیست، سس_ماست لازمم کرد
«سس» ریخت جای خون در، دعوای حول یک زن