با شیب ملایم

در بندِ بند!

پارگی مسری!

پشت صحنه!

دلیل تندی زبان ظریف