۲:۲۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

بداهه ی شاعران راه راه

مرثیه ای برای مشا

رفتی ولی همیشه کنارم نشسته ای
بوی تن تو می دهد این دور و بر هنوز

با اینکه سوم و شب هفتت گذشته است
خوابم نمی برد پسرم تا سحر هنوز

۵:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

به مناسبت هفته ازدواج

از اهل ایمان است لکن در عروسی…

گفتم برایش جان دهم قابل ندارد
دیدم که او حتی برایم اهل تب نیست

از ازدواجم تا کنون نیمش ردیف است
من طالبم دلبر ولی اهل طلب نیست!

۱:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۴

استندآپ خودحقیرپندارها

عقل مبتلا به فنا


پاچه گیری شده فقط هنرش، سگ ایرانی آنقدر که خر است
من خودم دیده ام که اینجا سگ، حال و احوال می کند با ما

دوش دیدم سگی کانادایی، باوقار و به پوزه اش لبخند
گفت: ول کام! نایس تو میت یو! و تکان داد اندکی دم را

جواب کنکور

۷:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۲۰

پوشک و مشما!

در حالت افسرده و ناجوری بود
وضع دهنش خراب و سانسوری بود
هر روز دو تا مداد HB می خورد
بیچاره گمان کنم که کنکوری بود

۱:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

هیولای کنکور

اکنون به ذهنم آمده یک فکر عالی
طرحی برای مشکل مجهول کنکور

پیتزا و کوکا می دهم نه کیک و ساندیس
بنده اگر روزی شوم مسؤل کنکور