پهپاد قهرمان

گفته گنبد رو به او: - زیبا، نگارا، شاهدا
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

الهه‌های تازه کشف شده یونان باستان!

کَنفسیوس، فیفاموس، سلبریتوس، با دم شیر بازیوس!

کَنفسیوس، الهه فستیوال در یونان باستان. طبق باور یونانی‌ها، کَنفسیوس، برادر کوچک‌تر اُسکاروس الهه هنر و فرزند دوم الهه جوایز در یونان اساطیری، یعنی سیاه‌نمایوس جایزه‌بگیروس می‌باشد. در توصیف کَنفسیوس، چنین آمده که به مرتبه‌ای از قدرت رسیده بود که لاشخور را رنگ و جای ققنوس به یونانیان باستان قالب می‌کرد.

حاشیه نگاری شب طنز لرستان

وقتی چرخ اتوبوس در مطل هم ول کن نیست!

مجری آمد و شروع به صحبت کرد؛ سعی کرد از همان اول با انرژی شروع کند و موفق هم شد؛ چون دست گذاشته بود روی نقطه‌ضعف ما لرها؛ با پخش چند ثانیه از یک آهنگ لری شاد، که اقصی‌نقاط بدن هر لری را به لرزه در می‌آورد، جیغ و کف و هورا گرفت...

به مناسبت روز کوروش

آپدیت ۲۰۲۰ جملات کوروش

... دست‌هایی که تحریم می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

عنوان