حاشیه نگاری شب طنز لرستان

وقتی چرخ اتوبوس در مطل هم ول کن نیست!

مجری آمد و شروع به صحبت کرد؛ سعی کرد از همان اول با انرژی شروع کند و موفق هم شد؛ چون دست گذاشته بود روی نقطه‌ضعف ما لرها؛ با پخش چند ثانیه از یک آهنگ لری شاد، که اقصی‌نقاط بدن هر لری را به لرزه در می‌آورد، جیغ و کف و هورا گرفت...

به مناسبت روز کوروش

آپدیت ۲۰۲۰ جملات کوروش

... دست‌هایی که تحریم می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره

قصه سر شب

آقا گرگه