به مناسبت روز کوروش

آپدیت ۲۰۲۰ جملات کوروش

... دست‌هایی که تحریم می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

شرح حوصله ی منافقین

تک پرهای روسری قرمز

در سازمان ما همه در عقد با همند
خرتوخریم حوصله‌ی شرح قصه نیست

از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره

قصه سر شب

آقا گرگه

اندر کرامات شرق

مرد آن بود که …

گفت: آفرین! آفرین! احسنت! گفتند: بر؟! شرق گفت: بر مدیریت شهری که تصمیم به شکایت از سحر قریشی گرفته است؛ همین را تیتر می‌زنیم!