قصه سر شب

سیندرلا و پری مهربون

قصه سر شب

مهمان ناخوانده

بیانیه‌ی ستاد مدیریت بحران کشور در ارتباط با بارش‌های اخیر

تکذیب می‌کنیم، غافل‌گیر شدیم!

وظیفه‌ی اصلی این سازمان که مقدم بر هر چیز دیگری است، غافل‌گیر شدن‌ است؛ که البته در این بحران نیز بحمدالله و کما‌فی‌السابق این وظیفه به‌خوبی انجام شد و اثرات آن را همگی مشاهده کردیم.

معاون عمرانی استانداری ووهان چین خبر داد:

جیگرکی ایرانی، خفاشکی چینی

هر جا که ایشان مستقر می شود به جهت علاقه شدید جمعیت به این وعده ی غذایی لذیذ، با هجوم جمعیت مواجهیم و در نتیجه ویروس به افراد بیشتری سرایت می کند.

ملکه برگزار می‌کند

خیساننده شو

این مسابقه در دو سطح تک‌خیس و دوخیس(با دو سیخ اشتباه نشود) برگزار می‌شود.