قصه سر شب

آقا گرگه

اندر کرامات شرق

مرد آن بود که …

گفت: آفرین! آفرین! احسنت! گفتند: بر؟! شرق گفت: بر مدیریت شهری که تصمیم به شکایت از سحر قریشی گرفته است؛ همین را تیتر می‌زنیم!

قصه سر شب

سیندرلا و پری مهربون

قصه سر شب

مهمان ناخوانده

بیانیه‌ی ستاد مدیریت بحران کشور در ارتباط با بارش‌های اخیر

تکذیب می‌کنیم، غافل‌گیر شدیم!

وظیفه‌ی اصلی این سازمان که مقدم بر هر چیز دیگری است، غافل‌گیر شدن‌ است؛ که البته در این بحران نیز بحمدالله و کما‌فی‌السابق این وظیفه به‌خوبی انجام شد و اثرات آن را همگی مشاهده کردیم.