رمزگشایی صحبت روحانی؛ تیتر روحانی

تعویض غیراستاندارد

جناب روحانی اما این مسیر اعتمادبه‌نفس را تا سقف آن ادامه دادند. یک‌بار گفتند از مردم نظرسنجی کرده‌اند و همه راضی بودند.

نگاهی به برنامه «شوخی شوخی»

راه دشوار کلاه قرمزی شدن

نقطه قوت این برنامه اسمش است. تقریبا هرکس برای بار اول وقتی اسم این برنامه را بشنود جذب می‌شود که حتما تماشایش کند. چون از اسم برنامه این‌طور به نظر میاید که قرار است کلی مخاطب را بخنداند. اما بعدش توی ذوق آدم می‌خورد...

چگونه فیلم پرفروش بسازیم

فیلم پرفروش را که با خانواده نمی‌بینند

کفتارصفت باشید: مثلا اگر فیلمتان یک آشغال حیف نگاتیو دری وری است، جوری تبلیغش کنید که هرکس تبلیغش را ببیند فکر کند یک فیلم کمدی جذاب است.

کلیدواژه سوم| #کنترل_تورم

کنترلش زیر یکی از وزراست

_ ببینید دولت با بدست گرفتن کنترل مشکلی نداره. ما فقط کنترل رو پیدا نمی‌کنیم.

+ میشه بیشتر توضیح بدید؟پ

نگاهی به آگهی های کاریابی

ترجیحا خانم با روابط عمومی بالا

+نوشته بودین ترجیحا خانم، نه که حتما خانم.
- خب الان ترجیحم خانمه. شما بفرمایید، ترجیحمون عوض شد تماس می‌گیریم باهاتون.