نتایج یک وعده

طنز روز | تحویل بالقوه واکسن

+ خب حتی بافرض شما هم کمبود تولید وجود داره و این مقدار تولید هم نشده.
_ نه دیگه ما نگفتیم بالفعل تولید می‌کنیم که. ما بالقوه تولید کردیم. یعنی توان تولید 50 میلیون تا اخر شهریور رو داریم که خب داریم و گزافه نگفتیم.

آموزش دفاعی

طنز روز | راهکارهای دفاع در مجلس

اگر اتفاقی در منطقه در حال وقوع است به آن هم بپردازید. با جمله ی «امروز ما در منطقه شرایط حساسی داریم...» شروع و تا جایی که بلدید و اخبار ساعت 14 گفته تفسیر کنید. اینگونه اشراف خود به مسائل بین الملل را هم به رخ کشیده اید.

گفتگو با مهاجر ایرانی درباره سیل

طنز روز | قشنگی آلمان به سیلشه

_ گفتم که 1300 نفر مفقود شدن.
_ پیدا میشن حالا. دیر نشده که. ما هم از خونه میرفتیم بیرون تاریک میشد مامانمون زنگ میزد در و همسایه میگفت گم شدیم. اینا هم حتما یه گوشه دارن شنا میکنن.

90 در فلوریدا

طنز روز | مستر قالیباف استعفا

_پس تو هم موافقی که قالیباف باید استعفا بده؟
_قالیباف کیه دیگه؟

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

واکسن ایرانی جن زده می کند

حالا در قرن 21 عده‌ای هستند که کلا واکسن کرونا نمی‌زنند و می‌گویند کج و کوله می‌شویم. هرچه هم بهشان می‌گوییم کج و کوله زنده بهتر از جنازه صاف است توی کت‌شان نمی‌رود.