کاندیداشو 9/ بررسی احترام ویژه یکی از نامزد‌ها به نامزد رقیب از منظر جامعه شناختی معکوس

احترام ویژه

به سبب علاقه وافری که به شما دارم از این بحث صرف‌نظر می‌کنم. حتی اخباری دارم که نسل گارسولک‌ها هم به دست با کفایت شما منقرض شده ولی به خودم اجازه نمی‌دهم که این مطلب را باور کنم چون خیلی شما را دوست دارم.

کاندیداشو 8/ بررسی راهکار چگونگی رقص خوشگلا از منظر علمی

خوشگلا باید برقصن

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: من قول می‌دهم در صورت انتخاب شدن کنسرت را به درون خانه مردم بیاورم و هر شب در یک منزل به قید قرعه یک کنسرت سی هزار نفره برگزار کنم.

کاندیداشو 5/ چالش های زیست محیطی

طرح القاء باروری به ابرها

وی خاطرنشان کرد ما طرح های عالمانه و عاقلانه‌ای داریم و به طرح کارشناسی شده خود، موسوم به طرح «بربام» اشاره کرد و افزود: کارشناسان و نخبگان، به سرپرستی خودم، ماه‌های متمادی به‌ بررسی این طرح پرداخته‌اند.

کاندیداشو4 / بررسی علمی اقدامات شگفت‌انگیز انجام شده در دولت خاتمی

مملکتی که ما ساختیم

وی عنوان کرد که در آن سال‌ها ما گروه‌ها و احزاب زیادی را در دانشگاه‌ها تأسیس کردیم که خیلی آرام و با متانت به زد و خورد با یکدیگر می‌پرداختند و با زیبایی و هنر هرچه تمام به صورت نظام پنجه می‌کشیدند.