پای صحبت مسئولین نایس اروپایی

زمستان رؤیایی

همونطور که تحقیقات اخیر دانشمندان نشون می‌ده، سوزوندن گاز در محیطی که انسان نفس می‌کشه سرطانزاست. ما برای حفظ سلامتی مردم، چوب از کشورهایی که نیاز ندارن، قرض گرفتیم و در فروشگاه‌ها به وفور پیدا می‌شه. به علاوه همین دور آتش نشستن اعضای خانواده باعث کاهش آمار طلاق، فرار از منزل، خودکشی، دزدی، خشونت و جرم و جنایت می‌شه.

شام راحت!

فصل ماهیگیری

راز الفنا

الکفتار

کفتار موجودی اجتماعی در عین حال با قابلیت انفرادیست که در زیست بوم های جنگل، بیابان، دشت و علف‌زار می‌تواند زندگی کند.

الکفتار موجود اجتماعی فی العین الحال انفرادی و یعیشون فی الجنگل و البیابان و الدّشت و العلفزار.