بیل گیتس و راز موفقیت صنعت خودروسازی ایران

پراید شگفت انگیز

پدر بیل هم به سبک وسترنی و کاملا دراماتیک و متمدنانه رفت سوپری سرکوچه و یک شات گان خرید و دست بیل را گرفت و با هم رفتند مدرسه. تفنگ را داد دست بیل و گفت:«بیا بریم مذاکرات برد برد را یادت بدم. برای ما آمریکایی ها، همیشه همه گزینه ها روی میز است.»

*معرفی کتاب «به‌جای‌های کاربردی»*

این به جای آن

کتاب به‌جای‌های کاربردی، در قالب بیان تجربیات علمی، اثر 🌷 است،که به جای نام خود، از استیکر گل استفاده کرده است.
🌷 که مبدع جمله درخشان «به‌جای خرج کردن برای عزاداری، به فقرا کمک کنید» است، در این کتاب، به زبان ساده توضیح می‌دهد برای روشنفکر به نظر رسیدن، باید چه کارهایی را به جای چه کارهایی انجام دهیم.

ماجرای رخش و دندان درد

تا وقتی روغن میخک هست

رستم گفت: دندان درد امان رخش را پاره کرده است نزد دندان‌ طبیب آمدیم.
مرد به رستم گفت: ساعت کاری ۸تا ۱۴، دندان‌ طبیب هم فقط دو روز آخر ماه اینجاست که تا پنج ماه نوبت‌ها پر است. برو درمانگاه شهر سمنگان البته ساعت ۸تا۱۴ شاید نوبت خالی داشت.

«سرگذشت و ته‌گذشتِ یونان باستان 2»

در باب تاریخچه‌ی ارزش پولی و تجارتِ سماق

خلاصه هر روز قیمت دریک بالاتر و قیمت دِراخمای به چُخ می‌رفت. در این میان جانگیروس که کمرش از تکیه به قدرت بازمانده بود تکیه به ثروت را برگزید. وی به برادرش گفت: «داداش بیا بشین یه چیزی بهت بگم.» او در خفا پیشنهاد داد حکومت واسطه‌ی بینِ اجناس وارداتی از ایران و مردمِ یونان شود.