بچگانه‌هایی از ماه رمضان

به میهمانی می‌رویم…

ما و برادر کوچکمان، پای ثابت سفره‌های افطار هستیم، یعنی ممکن است بابای‌مان روزی در محل کارش افطار بکند؛ اما ما در خانه افطار می‌کنیم. ماه رمضان همیشه خوب بوده‌است. وعده افطار به وعده‌های اصلی ما و برادرمان اضافه شده است و همیشه بعد از این ماه، لباس‌های ما به درد برادرمان می‌خورد و دیگر لباسی اندازه ما در خانه وجود ندارد.

پیرامون روز جهانی آب

وقتی جهانی به آب بند است

مکن است مخاطب فکر کند که زندگی‌اش روی آب بند شده‌است و ناگهان فرو خواهد ریخت. فکر دور از واقعیتی هم نیست و حتی ممکن است لفظ ناگهان برای آن زیاد هم باشد. مثلا که فکرش را می‌کرد که بانکی در آمریکا با سر به زمین بخورد و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) خیلی زیرجلکی، چند صفر به اعداد کامپیوتر اضافه کند و ...

معرفی کتاب فرار از زن‌جان

راه‌های فرار

نویسنده در این کتاب می‌کوشد، اصول اساسی فرار کردن از زن‌ خانه را در ایام بلاخیز خانه‌تکانی که شامل روش‌های نرم و بی سرو صدا، سخت و پر سروصدا، گفت‌وگو محور، ستیزجویانه و یا مطیعانه می‌باشد، آموزش دهد.

خداقوت پهلوان!