فیلمنامه فیلم دستاوردهای دولت

دلفین های پرنده

بایدن نفس عمیقی می کشد و به صندلی تکیه‌ می‌دهد و می‌گوید: کم آوردم کاملا... دارم دیوونه میشم از دست روحانی، نه مذاکره می‌کنه نه باج میده و نه حتی یه لبخند میزنه که آدم دلش خوش بشه که امیدی هست....

بزرگداشت اعتصامی

اختر چرخ ادب

همچنین از سحر زکریا به عنوان خالق شعرهای یاسمن‌گولا و ادامه دهنده‌ی راه پروین اعتصامی قدردانی گردید.

چگونه تقصیر ها را گردن مردم بیندازیم؟

+توجیه حضرت‌عالی درمورد ابر‌محتکران کالاهای اساسی چیست؟
- این بار پیکان اتهام به سمت صائب خان تبریزی هست،وقتی که می‌فرماید: «همت بلند دار که آسیب کم رسد ...

مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک