کاندیداشو 8/ بررسی راهکار چگونگی رقص خوشگلا از منظر علمی

خوشگلا باید برقصن

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: من قول می‌دهم در صورت انتخاب شدن کنسرت را به درون خانه مردم بیاورم و هر شب در یک منزل به قید قرعه یک کنسرت سی هزار نفره برگزار کنم.

کاندیداشو 5/ چالش های زیست محیطی

طرح القاء باروری به ابرها

وی خاطرنشان کرد ما طرح های عالمانه و عاقلانه‌ای داریم و به طرح کارشناسی شده خود، موسوم به طرح «بربام» اشاره کرد و افزود: کارشناسان و نخبگان، به سرپرستی خودم، ماه‌های متمادی به‌ بررسی این طرح پرداخته‌اند.

کاندیداشو4 / بررسی علمی اقدامات شگفت‌انگیز انجام شده در دولت خاتمی

مملکتی که ما ساختیم

وی عنوان کرد که در آن سال‌ها ما گروه‌ها و احزاب زیادی را در دانشگاه‌ها تأسیس کردیم که خیلی آرام و با متانت به زد و خورد با یکدیگر می‌پرداختند و با زیبایی و هنر هرچه تمام به صورت نظام پنجه می‌کشیدند.

مکاتبات اداری میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

وقتی کیفیت پولکی میشود!

از آنجا که ما در قبال ارائه محتوای با کیفیت، مقادیر بسیاری حق اشتراک از مشترکین خود دریافت نموده‌ایم، اوضاع را مناسب ندیده و خواهشمند است جهت کم شدن میزان فحش خوردنمان، تغییرات مناسب اجرا نمایید.