اندر باب شیوع فرقه ی احمد الحسن

از شتر صالح تا امام زمان

+عه! نه دیگه آیت الله سیدمحمدصادق روحانی گفتن خب آدرس بده من بیام صحبت کنیم! گفته بود نه میخواید بریزید اینجا منو بکشید! آقای روحانی...
-این بار رئیس‌جمهور دیگه؟

خاطرات پدرم از دهکده ای که در آن زندگی میکرد...

عر عر خری تضمینه!

دیگه حیوونکی تا زمینای مَشتی رو میبینه همونجا چند کیلو عنبر نسارا تولید میکنه. دَشت‌بونم راضیه و از وقتی کرونا اومده چند ملیارد عنبر نسارا فروخته!

برنامه ریزی برای اوقات قرنطینه

مذاکره با مگس

دست‌بردار نیستیم و بازم به تلاش ادامه میدیم تا بالاخره یه روز هم بال مگس بچرخه و هم چرخه خواب ما درست بشه.

انرژی خورشیدی حق مسلم ماست

برخام

ما ترسیدیم آندرومایی‌ها دیگه ازمون تخمه ژاپنی نخرن. یعنی تو ژاپنِ خودشون تخمه تراریخته بکارن. مردم‌شونم یه‌سره شعار میدادن که انرژی خورشیدی، حق مسلم ماست. البته اون زمان واردات و صادرات سیاره دست دایناسورا بود. این دایناسورام چون دستشون به دهنشون نمی‌رسید یه خرده کنس بودن تو این جور مسائل.

چرا ۲۲ بهمن نمیام؟

این همه آدمو آورده نمی‌تونه یه ساندیس بده

انقدر کم ساندیس می‌دید که پیرمردا باید مثل مترو دست به دامن ما جوونا بشن؟