رمزگشایی پنتاگون

آمریکا رها نمیکند!

آمریکا ول کنش روی انسان‌ها اتصالی کرده! یک آمریکایی واقعی همه را به چشم مشتری می‌بیند و فروشنده هم نباید مشتری را رها کند! ویتنام را ببینید.

یکی بود یکی نبود، بعد از خدا گرونی بود!

حکایت دامدار و مسکن بزغاله…

تو همین هیرو ویر که هی دامدار عوض میشد یه بار یه دامداری ایده ی جالبی داد! گفت: زمینای اطراف شهر و کشاورزی ها رو که فراموش کنید، ما خونه براتون نمیسازیم. اصلا به دامدار چه که برای بزغاله خونه بسازه؟

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

پیکان‌سازِ واکسن‌ساز؟

همین بیت برای هر انسان بی‌طرفی کافی است که بداند ایران در گذشته‌های دور هم پیکان‌ می‌ساخته؛ پیکان‌هایی که به وسیله‌ آن موجودات بی‌گناهی را که در ایران به آنها اهریمن و دیو می‌گفتند بکشد.

اندر باب شیوع فرقه ی احمد الحسن

از شتر صالح تا امام زمان

+عه! نه دیگه آیت الله سیدمحمدصادق روحانی گفتن خب آدرس بده من بیام صحبت کنیم! گفته بود نه میخواید بریزید اینجا منو بکشید! آقای روحانی...
-این بار رئیس‌جمهور دیگه؟

خاطرات پدرم از دهکده ای که در آن زندگی میکرد...

عر عر خری تضمینه!

دیگه حیوونکی تا زمینای مَشتی رو میبینه همونجا چند کیلو عنبر نسارا تولید میکنه. دَشت‌بونم راضیه و از وقتی کرونا اومده چند ملیارد عنبر نسارا فروخته!