رشته توئیت ایالات متحده در مورد سند ایران و چین

جیغ بزن لعنتی

4/ ایالات متحده آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران را متوقف می‌کند تا خدایی ناکرده زبانم لال این پول‌های بی‌زبان که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی‌ها ریخته نشود.

چگونه طبری مانع تکرار تاریخ شده است؟

تکرار تاریخ

+ پ حسابی علی نصرت و رضا فرصت و کریم پشتت دراومدن دیگه؟
_ نه بابا، اونا که همون مشت اول که بادمجون شد زیر چشممون در رفتن.

صورتجلسه شورای شهر

اسم آبکی

ختم جلسه با فوت کردن دبیر به امضای اعضا بود چراکه با خودنویس انجام شده و نیاز به خشک شدن داشت.

معرفی فیلم سال دوم دبستان من

آموزش، قهقرا، هورااااا

پسر که حالا خوشحال شده برای خودش بشکن می‌زند و می‌داند که این موضوع با سرعت پایین و داغانش به جنون معلمان و راحتی دانش آموزان منجر می‌شود.