بازی تکلیفی راه‌راه

حس تکلیف

- وزیر خیلی خیلی اسبق وزارت منحله: به خاطر داشتن شرط ثبت‌نام سن زیر 75 سال (یعنی 74 سال و 11 ماه و 27 روز) و در راستای استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان.

آداب المتفرعنین/ این قسمت: آداب‌الخرید

فرعون درونت را خریدار کن

در هر بار خرید، یکی از کارگران فروشگاه را همراه خود داشته باشیم تا خریدهایمان را برایمان در سبد بگذارد، روی پیشخوان بچیند، کارتمان را از جیبمان در بیاورد، بکشد، رمز را وارد کند، در پلاستیک بگذارد، در صندوق عقب خودرو جا دهد، انعام ده هزارتومانی‌اش را بگیرد و گورش را گم کند.

آداب المتفرعنین/ این قسمت: آداب‌الرانندگی

فرعون درونت را راننده کن

صندلی خودرو را طوری تنظیم می‌کنیم که بتوان با گوشه چشم، گوشه پایین سمت چپِ شیشه راننده را دید و دستمان تا نهایت ممکن به سمت فرمان کشیده شود.

موضوع انشا، کتاب و کتابخوانی

کتابخوان فراری

عوضش الان که کلاس دوازدهم هستم می‌توانم پول‌هایم را از بابا بگیرم و با آنها به باشگاه بروم. خدا را شکر می‌کنم که در این هجده سال از عمرم هیچ کتاب غیر درسی نخوانده‌ام و به نظر من همین تمرکزم روی درس باعث شده تا بتوانم در درس‌هایم موفق باشم و برخی از آنها را در شهریور و برخی دیگر را به کمک تک ماده پاس کنم.

دیدن کاه در ورقه‌های کتاب

کتابخوار واقعی

مشخص می‌شد مواد کاغذش اول از یه روزنامه بوده و بعد به برچسب روی لاستیک تبدیل شده و بعدش زیر بغل یه آخوند از این مدرس به اون مدرس رفته و آخرش هم به قوطی سیگار تبدیل شده و بعدش تبدیل به کاغذ کتاب شده

عنوان