نامه‌نگاری‌های جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب

برعکسانه

1- همایش بزرگ «آب و الگوی مصرف درست» در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شود.

معرفی کتاب

بیمه ننه در ندارکات

تدارکات «ندارکات شده» را به آتش می‌کشد و به مسئول نزدیک به خفگی‌اش در ماسک شیمیایی بسته می‌خندد و مسئول تدارکاتی را به تصویر می‌کشد که برای کمتر غذا خوردن رزمنده‌ها شایعه افتادن دندان آشپز در غذا را مطرح می‌کند و...

معرفی کتاب

علاف سنگرها

«سنگر علاف‌ها» جایی برای جمع شدن کسانی است که جنگ را جدی نگرفته‌اند یا اگر جدی گرفته‌اند، خیلی جدی نگرفته‌اند یا اگر خیلی جدی گرفته‌اند، با همان جدیت به آن می‌خندند. سر دسته‌ای به نام دارعلی دارند و بیشتر سر و کارشان...

رشته توئیت ایالات متحده در مورد سند ایران و چین

جیغ بزن لعنتی

4/ ایالات متحده آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران را متوقف می‌کند تا خدایی ناکرده زبانم لال این پول‌های بی‌زبان که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی‌ها ریخته نشود.

چگونه طبری مانع تکرار تاریخ شده است؟

تکرار تاریخ

+ پ حسابی علی نصرت و رضا فرصت و کریم پشتت دراومدن دیگه؟
_ نه بابا، اونا که همون مشت اول که بادمجون شد زیر چشممون در رفتن.