معرفی کتاب بسته پیشنهادی

به فضای سفید کمتر نیازمندیم

امید مهدی نژاد در بسته پیشنهادی با به کارگیری قالب نیازمندی‌های، نقدهای اجتماعی خود را به اشخاص و تفکرهای مختلف وارد کرده است...

نگاهی به سریال مرد دوهزارچهره

اشتباه درست!

نگاهی به سریال مرد دوهزار چهره به مناسبت بازپخش این سریال از شبکه آی‌فیلم| «آقای قاضی! من اشتباهی بودم.» این جمله هم توانست شاکیان مسعود شصت‌چی را متقاعد کند تا او را ببخشند هم تمام راز و رمز خنده‌دار بودن دو سریال «مرد هزار چهره» و «مرد دوهزار چهره» بود.

معرفی کتاب پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد

هوشمند ابلهانه

رد پای پیرمرد یا خانواده اش را می‌شود در همه رخ‌دادهای مهم تاریخی یک قرن اخیر دید. از پیروزی انقلاب شوروی گرفته تا جنگ جهانی اول و حتی اختراع بمب اتم!  پیرمرد آن زمان آبدارچی آزمایشگاه است و فرمول بمب اتم را به فیزیک‌دانان می‌گوید...

یادداشت

یخ در بهشت!

در روزگار «صفر بیست و یک»ها و «پایتخت6»ها که چیزی جز متلک‌پرانی شخصیت‌ها به هم، شوخی دیگری دیده نمیشود و حتی گره‌های داستانی محکم جای خود را به دیالوگ‌های سخیف داده‌اند، «باخانمان» تلاشی برای ارائه یک طنز درست است هرچند...

معرفی کتاب

مترونگاری در سایه دیالوگ‌ها

در این حالت ممکن است تنها یک «روزنامه‌نگار» به فکر این بیفتد دیالوگ های مترو را یادداشت کند و درباره آنها بنویسد. درباره قهرمان‌هایی که داستان زندگی خودشان را با «دیالوگ‌ها» پیش می‌برند. کتاب «شیوه دلبری و متروآشوبی» دقیقا همین کار را میکند...