طنز روز | وقتی بن سلمان و بن زاید جواب بایدن را نمی‌دهند..

اومد بهش بگین یکم بیشتر شیر بده، نه، ینی چند بشکه نفت بیشتر کنه، الان دو کالن نفت هم نداریم.

تماس تلفنی بایدن با شیطان

گزارش دو به هم زنی

حیف ترامپ به مقام من چشم داشت و الا با تو عوضش نمی‌کردم. زود ‌گزارشتو بده من یه ساعت دیگه با ابلیس جلسه دارم.

مصاحبه ای با گولاخ  اینستا

حلال کنید

من تو فاز سوسول بازی و چسبوندن خامه به صورت مردم تو پله برقی ها نبودم. اکثرا سرِ بریده می کاشتم تو موقعیت ها

روی دیگر قانون ممنوعیت پوشش در فرانسه

طنز روز | مهد کودک آزادی

سناتور تازه گوشی دستش آمده بود که دارد از کجا می خورد. خواست از خودش دفاع کند که شیخ یک مشت زیر چانه اش زد

به مناسبت روز"عدم مقاومت اسرائیل"

غزه نبین چه ریزه!

در مقابل، مردم غزه که سر جمع 410 نفر بیشتر نبودند هر طور می توانستند مقاومت کردند و با زیر پا گذاشتن اخلاق جنگ، عملیات سرب گداخته را به تمسخر گرفتند.