رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #تشکر

برای دولت عقیقه کنید

+ حتما باید گوسفند قربانی کنن و چون عقیقه دولت حساب می‌شه مستحبه عقیقه چاق باشه

افسانه

آپاردی

بالاخره فتحعلی شاه قاجار تاب نیاورد و به خواب اردوغان رفت و عهدنامه گلستان را تا نقطه آخرش در حلق اردوغان فرو کرد

اتاق فکر دولت بعد از جنایت ترور

موزاکره

ظریف(گوشی را خاموش می‌کند): فعلا که محکوم کردیم. قلق بایدن هم دستمه، خیلی اهل مذاکره‌س بنده خدا. شاید رفتیم پای میز کاری کردیم.
عراقچی: این دفعه خودکارو درست پرت می‌کنم

جلسه شکایت ترامپ به دادگاه عالی

کپی جنبش

+ جدی؟ آهااا می خواستم اینو بگم؛ من داماد لرستان... نه داماد یوگوسلاوی.. اوووم.. نه انگلیس هستم پس من رییس جمهورم(سرش را می خاراند) ای بابا این چرا جور درنمیاد!

رمان صلح قبل از جنگ

مجلس سرکاری- فصل اول

خانم موریه حواسش به پسرش بود تا جایی را به آتش نکشد و همان طور به صحبت های رییس جمهور و اهل مجلس توجه داشت. داد زد «آهااای پسره‌ی بی اصل و نسب حیف آن همه سکه که پای کلاس آیین مملکت‌داری پای تو ریختم. بیا دو کلام حرف حساب یاد بگیر»