نگاهی متفاوت به سریال یاور

بابای مدرسه دانشگاه

یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های این دو سریال این است که چلویی دیگر با عروسش کاری ندارد و این هم یعنی اگر کسی مثل ستایش گریه نکند یعنی داستان خود به خود شیرین شده.

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ خواب دیدم

اگر زن خواب ببیند…

اگر هم ببیند همسرش شاه شده شک نکنید خواب ملکه را هم برای خودش دیده و در آینده رئیس‌جمهور می‌شود، حالا اینکه رئیس‌جمهور زن داشته باشیم یا نه در کت خواب نمی‌رود.

آنچه مردان درباره روز مرد باید بدانند

یک جفت سمعک

چند روز بعد که مرد به صدای درون همسرش گوش می‌کرد، شنید زنش تصمیم دارد یک کتاب با موضوع زنان برایش بگیرد تا حرف‌هایی که یک سال است نمی‌تواند به او حالی کند، توی کله‌اش فرو کند...

رمزگشایی صحبت معاون جهاد کشاورزی؛ تیتر خیار

املت خام

او همیشه بعد از خوردن پس گردنی‌های پدرمان زنده می‌ماند و می‌خندد. درسش را هم مثل ما می‌خواند ولی هیچ کس به او خیار نمی‌گوید.

واکسن خارجی و دیگر هیچ

تور کرونا

- درسته که میگن علائم آنفلوآنزای شدید هم داره؟
+ نه بابا شایعه است. علائم نبود خود کرونا بود. واکسن یک دور تور کرونا تو بدنت برگزار می‌کنه.