رمان صلح قبل از جنگ

مجلس سرکاری- فصل اول

خانم موریه حواسش به پسرش بود تا جایی را به آتش نکشد و همان طور به صحبت های رییس جمهور و اهل مجلس توجه داشت. داد زد «آهااای پسره‌ی بی اصل و نسب حیف آن همه سکه که پای کلاس آیین مملکت‌داری پای تو ریختم. بیا دو کلام حرف حساب یاد بگیر»

عواقب بی اعتنایی به کدخدا

تفنگ بادی

به هر حال ممکن است یک جایی حرف آدم زمین بیفتد (8 بار بنویسید من خندیدم سرم آمد و به 8 نفر ارسال کنید تا سرتان نیامده)

نامه قدردانی از حسن اعتماد

پول آب جدا

جناب دکتر روحانی؛ امان از غفلت! چرا زودتر نفرمودید در شرایط سخت تحریم، دولت روی پای خودش ایستاده بود! حتما کلی رگ بنفش واریس هم خاطر شریفتان را مشوش کرده است.

انتشارات کتابچران منتشر کرد

خجالت نکش

تا به کاخ سفید برسم ترامپ زنگ زد و گفت از حمله به ایران منصرف شده. تلفن را قطع کردم و داد زدم الان وقتش بود احمق کله پوک. راننده برگشت و گفت بچه به دنیا اومد قربان؟»

ماجرای توئیت زیبا کلام

هیشکی برجام نمیشه

در کتاب جوامع الاسکل، ابن پهلوی گفته است: «دیدن نعلبکی چینی دلیل برانداختن دیوار چین به ایران در عوض گرفتن جزیره کیش است و اگر ببیند تفاله چای در آن است خاطره قرارداد ترکمانچای زنده می‌شود»