اندر احوالات شیخ و جشنواره فجر

در باب عوضی گرفتن فستیوال

چون امر داوری بگذشت، شیخ را دیدند پریشان موی و آشفته روی. گفتند: یا شیخ! تو را چه شده که این چنین حیرانی؟ شیخ بازگفت: عجایبی دیدم بس شگرف، ندانستم که در حالت مکاشفت دوزخم یا مراجعت از برزخ!

ذکر رضاشاه کاشف‌الحجاب

در ذکر آزادی زورکی نسوان

نقل است روزی به دیدار آتاتورک رفت. اقامت چهارده روزه یک ماه به درازا کشید (بعدها گفته شد تماشای نسوان ترکیه در دو هفته میسر نمی‌شد، پس یک ماه به امر خطیر چشم‌چرانی اختصاص یافت). شاهنشاه رضا پهلوی در سنه 1314 خورشیدی از بلاد ترکیه باز آمد پس فی‌الفور وزیر دربار و معارف را امر کرد جشن برپا کنند.

مصوباتی برای آسایش در ایام اعتصاب

مصوبات شلم شوربایی در انگلیس

همزمان با اعتصاب سراسری در انگلیس تمام روزهای تقویم برای اعتصاب رزرو شد. در همین راستا شورایی متشکل از سازمانهای «بهداشت، پست و حمل نقل» مصوبات خود را قبل از اعتصاب خود شورا به شرح زیر اعلام کردند:

در احوالات گدایان نفتی

رو که نیست…

گول «شعار ما همه باهم هستیم» رو خوردیم. گفتیم کشورو می‌گیرن ما هم این وسط نفت می‌بریم، گاز می‌بریم...    نشد متاسفانه... همش شعار.... همش شعار

تحلیلی بر اشعار براندازانه

براندازی عاشقانه

شمع در اینجا یعنی سطل زباله‌ای که شاعر آتش زده تا خودی نشان دهد و ثابت کند بلوف نزده و حتی حاضر است بانک و مغازه‌ها را هم به آتش بکشد و چون شب بوده، آتش و کوکتل مولوتوف و این چیزها برای رمانتیک کردن فضا جواب بوده است.