تلاش فرانسویان برای افزایش جذب ویتامین D سیاه‌پوستان در تاریخ

هجرت تاریخی

اروپاییان دیدند که سرخپوستان خیلی اهل کار سخت نیستند و در تاریخ نیز آمده که عده‌ای از سرخپوستان بعد از آمدن اروپاییان به دلایل مختلفی مرده‌ بودند که حامیان حقوق بشر در این‌باره می‌گویند: «ایشالا که از خوشی بوده‌!»

شرحی بر درخواست فرزندآوری

بزرگتر‌های حرف گوش کن

پدربزرگ می‌گفت: «علی -که من باشم- تنهاست و باید خواهر و برادری داشته باشد تا وقتی بزرگتر شد، در پرداخت قستِ وام‌هایش از آنها، کمک بگیرد.» پدربزرگ می‌گفت که او که همان«من» باشم، اگر چند خواهر و برادر داشته باشم و روزی جایی نیاز به ضامن پیدا کنم.

عنوان