تیتر دو سایت راه راه طنز شامل تیتر هایی می باشد که از لحاظ اولویت در جایگاه دو قرار دارند.

تیتر دو سایت راه راه طنز شامل تیتر هایی می باشد که از لحاظ اولویت در جایگاه دو قرار دارند.

دبیر ویژه نامه : محمدرضا شهبازی

تحریریه :‌محمدحسین علیان – رضا عیوضی – ابوالفضل اقبالی – فاطمه رایگانی – فاطمه سادات محمودیان – علی عمو کاظمی – محمد حسن یعقوب کوره پز – رحیمه مهربان – جواد محرمی – احمد ایزدی – حمید اسماعیل زاده – زهرا جمالی – زاهده قاسمیان – سیده لیلا حسینی – آرمین رادمند

طراح گرافیک : رسول خسروبیگی

با تشکر از : سید مسعود شجاعی طباطبایی – عباس گودرزی