۱۰:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

گربه‌ی آنجلینا

سامورایی بند کفش بتمن است
موموتارو مخلص سوپرمن است

۱۰:۳۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۳

تمساح‌ها گریان شدند

یک نفر از پشت میزش داد زد من بوده ام
با تدابیری که کردم رودها درمان شدند

۱۰:۳۰ ق.ظ 

باز هم اخطار بحران آمده

آبِ جاری در میانِ کوچه ها
تا سرِ زانوی انسان آمده

آخوند سپاهی

۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

سپاه تروریست

یکی آخوند با او هم‌رکاب است

کنون تهران شده خالی از آنها
براندازان چه جایِ خورد و خواب است

ترامپ آورده لیستی از تروریست
ببین سرتیپ داعش ارزیاب است!

۱۰:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۸

پرواز پرستوها

یا بیل بزن در گِل یا حرف نزن ، خوشگل
استاد سخن پرور، پرواز پرستوها