سیم خاردار انقلاب

۱۱:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۱

هوای قِروقیقاج

گر که مسئول شدی، وعده‌ی کشکی ندهی
صحبت از وعده‌ی کنسرت حمیرا نکنی
سمت پاستور و بهارستان یا سعدآباد
هوس سلفی، یهو با فدِریکا نکنی
با کسی توی وین چونکه نشستی سر میز
پای هر برگه ندانسته تو امضا نکنی

براندازان

۱۲:۴۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۴

روایت هفته

چرا افتاده در تنبان تو کک
مگر نوشیدهای معجووون، زردک
شده چل ساله روز نهضت ما
بمیر از غصه بولتون با ترامپک

ترامپ دلقک

۱۱:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

زنگ ادبیات

در پی بدعهدی و دبه درآوردنی!

نق میزنی هی به ما، میکنی بلوا بپا
تو دس اسرائیله گوش درازت چرا؟

۹:۳۷ ق.ظ 

روایت هفته

از بوی فساد اخوی‌ها، پیف پیف!
گفتید مبارزه ولی با but و if
اول تو بیار دامنت را اسحاق!
تا پاک شود فوری و عالی، سیف سیف!

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۹

براندازی بی بخاری

ز اینور عده‌ای نادون و خائن
میگن حرفاشونو با آه و زاری
چهل ساله که بدجوری میسوزن
از اون رفراندوم و از رأی آری