خواب پارلمانی

۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۱

طنزیمی ها

فقط نان چرب

در به در دنبالِ چرخِ کهنه و اقساطی‌ام
پا ندارم بس که دائم در پیِ نان بوده‌ام
مثل کودک‌ها شدم درگیر تاتی تاتی‌ام
حرف خود را میکنم «تَکرار» هر کس نشنود
من به اِ میگویم اَ چون بنده اصلاحاتی‌ام
منتهی از رونق افتاده است بازار من و
مثل آن هم حزب‌هایم خط خطی و قاطی‌ام

دانشکده

۱۱:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۹

دانشکده یا داس؟!

او کیست که بوتاکس زده کل تَنش را
احسنت! همان ترم یکِ درس آماس است!
هر کس که نشسته سر درس چک و چانه
دنبال دو سه تا فک آکبند زاپاس است

۲:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

باید انداخت به چاه!

مرد مسئول به او
آنچنان می‌نگرد
که به یک هاله، به یک مرد فقیر
خاک هم جاذبه‌ی مغز تو را می‌فهمد
و صدای آه و نفرین کسان باز نمی‌آید باز

آلودگی هوا

۷:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۱

حدنصاب آلودگی

وبرایش چه مهم ست؟ که در خوزستان
هست وضعیت اکسیژن و آب آلوده
کله پا میشود آنکس که به ظلمش بشود
دفترش بیشتر از حدنصاب آلوده

اختلاس گر

۱۲:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۰

طنزیمی ها

آقازاده زاپاس

صاحب منصبه با مدرک سیکل
استاد تضمینی اختلاسه
با یه عزیز اونوری همیشه
در حال رایزنی و در تماسه